BOLELOUCKÝ František 6.1.1896-21.6.1942

Z Personal
František BOLELOUCKÝ
Narození 6.1.1896
Místo narození Lovčičky u Klobouk u Brna
Úmrtí 21.6.1942
Místo úmrtí Brno
Povolání 19- Ekonom nebo statistik
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 32-33

BOLELOUCKÝ, František, * 6. 1. 1896 Lovčičky u Klobouk u Brna, † 21. 6. 1942 Brno, zemědělský odborník, pedagog, odborný spisovatel, prozaik

Pocházel z rodiny nadučitele národní školy v Lovčičkách. Dětství prožil ve Zbýšově u Slavkova, obecnou školu a nižší gymnázium navštěvoval v Bučovicích. Studoval Zemskou střední školu hospodářskou v Přerově, kterou ukončil 17. 6. 1914 absolutoriem. V Brně složil doplňovací zkoušku. Po krátké praxi hospodářského adjunkta ve Slavkově u Brna byl za první světové války odveden na italskou frontu a později do Srbska. Po návratu pracoval jako odborný učitel zimních hospodářských škol: 1918–22 v Jaroměřicích nad Rokytnou, pak v Boskovicích a od 1924 v Dačicích, kde působil jako ředitel školy. Mezitím 26. 7. 1922 absolvoval hospodářský odbor VŠZ v Brně a získal titul zemědělský inženýr. Na stejné škole předložil disertační práci z agrochemie s názvem Antagonismus ionu vápenatého a hořečnatého v řepě cukrovce a byl tam 23. 5. 1925 promován doktorem technických věd. 1927–42 působil jako řádný učitel a zároveň ředitel dvouleté zimní odborné školy hospodářské v Židlochovicích. Vznik nového zařízení a výstavbu budovy prosadila agrární strana, aby posílila svůj vliv v regionu. Řádný provoz školy skončil v říjnu 1938. Její budovu obsadil nejprve okresní úřad přemístěný z Hustopečí. B. snahy o uvolnění budovy byly marné. 1. 3. 1941 byl okresní úřad přestěhován do Klobouk, avšak na konci školního roku škola dostala z budovy výpověď a byla přestěhována do stísněných poměrů okresního dětského domova. Její prostory obsadil internát dvoutřídní německé hlavní školy v Židlochovicích.

Za činnost v oboru zemědělské chemie a ekonomiky B. obdržel cenu Národohospodářského ústavu při ČAVU. Byl členem agrární strany. V Židlochovicích aktivně pracoval jako předseda místní osvětové rady, jednatel okresního hospodářského spolku a člen hospodářského družstva. Postaral se o okresní hospodářskou výstavu v jím vedené škole (8.–22. 9. 1929), přednášel a propagoval židlochovické meruňky. Působil též jako činovník v Sokolu a ve Volné myšlence a je připomínán i jako člen Kola moravských spisovatelů. Kromě samostatných spisů ukládal své příspěvky a překlady z němčiny z oblasti zemědělské ekonomiky především do brněnských odborných časopisů Moravský hospodář a Zemědělská politika. 1933–34 vydával kulturně-hospodářský časopis Jižní Morava, po jeho zániku 1934–35 redigoval odborný časopis učitelů hospodářských škol s názvem Lambl. Ve svém prozaickém díle uplatňoval všestranné vzdělání a pozorovatelské nadání. Po venkovské novele, románové kritice komunistických idejí (Komunistický stát, 1928, pseudonym E. Delta), a historickém románu z Dačicka v období pobělohorském (Rektor Samuel, 1932) napsal a 1934 vydal soubor maloměstských historií či humoresek (Moravské město), v nichž shovívavě ironizoval jednotlivé maloměstské typy a jejich spolkaření. B. za německé okupace přijal členství v ilegální vojenské organizaci ON vedené štábním kapitánem Jansou z Hodonína, ing. Blahoslavem Čermákem, vrchním komisařem vědeckých ústavů VŠZ v Brně a správcem Školního zemědělského statku v Žabčicích, a JUDr. Františkem Čermákem, advokátem v Židlochovicích. Židlochovická skupina se scházela v hospodářské škole a B. podporoval rodiny zatčených. 13. 4. 1942 byl povolán k výslechu na gestapo v Brně a zatčen. Při mučení a při výsleších nikoho ze spolupracovníků neprozradil. Zanedlouho byl odsouzen stanným soudem v budově Právnické fakulty MU k trestu smrti a zastřelen na nádvoří Kounicových studentských kolejí v Brně. Na tryzně VŠZ za umučené, popravené a padlé byl 26. 10. 1946 označen za hrdinu a poctěn titulem doktor technických věd in memoriam.

D: výběr z odborných prací: Hospodářská kalkulace, 1925; Řepařské postupy osevní a vliv cen řepy cukrovky na organisaci zemědělského podniku, 1928; Soukromá ekonomika zemědělská (Hospodářská správověda) 1, 1928; Soukromá ekonomika zemědělská (Taxace, účetnictví, kalkulace). Organisace zemědělského podniku na základě účetnickém a kalkulačním 2, 1932; Zemědělcova příručka, 1932 (ed.); Některé hospodářské otázky jižní Moravy 1, 1935; Organisační plán statku, 1937; Didaktika na školách zemědělských 1–3, 1937–38.

L: KSN 1, s. 604; F. B., in: Československý les 26, 1946, s. 311n.; LČL 1, s. 265n.

P: MZA Brno, E 67 Sbírka matrik, č. 12 970 (Matrika narozených pro obec Lovčičky), s. 294; Archiv Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, VŠZ hospodářský odbor, sign. 9, kniha č. 1 a 13; Děkanství hospodářského odboru; VŠZ, A 5 Rektorát, I. manipulace, inv. č. 136, kart. 24; SOkA Brnovenkov v Rajhradě, C 162 Archiv města Židlochovice, inv. č. 81c, Pamětní kniha města Židlochovic od 1937 do 1942, 3, s. 7n.

Gustav Novotný