BOLELUCKÝ z Hradiště Matěj Benedikt 1633-17.5.1690

Z Personal
Matěj Benedikt BOLELUCKÝ z Hradiště
Narození ? 2.1633
Místo narození Kroměříž
Úmrtí 17.5.1690
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 33

BOLELUCKÝ z Hradiště, Matěj Benedikt, * ? 2. 1633 Kroměříž, † 17. 5. 1690 Praha, římskokatolický kněz, historik

Byl synem písaře u kardinála Františka S. Dietrichsteina. Po smrti otce opustil B. 1643 Kroměříž a žil v Uhrách a v Praze v rodině strýce Jiřího Mařana Bohdanečského z Hodkova. Vystudoval jezuitské gymnázium v Jindřichově Hradci, absolvoval logiku v Olomouci a od podzimu 1651 pokračoval ve studiu filozofie a teologie na pražské univerzitě. Na kněze byl vysvěcen 1657, krátce působil jako kaplan ve Staré Boleslavi a poté vystřídal jako duchovní správce několik beneficií v různých částech Čech. V srpnu 1663 se stal farářem u Sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském, kde působil až do své smrti. Patřil k představitelům českého barokního dějepisectví, byl přítelem Tomáše Pešiny z Čechorodu a Bohuslava Balbína. Jeho stěžejním a také jediným knižně vydaným literárním dílem je Rosa Boemica, která vyšla v Praze 1668 a poté minimálně ještě jednou. Na tomto latinsky psaném životopise sv. Vojtěcha pracoval B. zřejmě od 1665. Opíral se o bohatou pramennou základnu i dobrou znalost historické literatury. Dílo má dvě části. V první podal B. výklad o původu Slavníkovců, popis Vojtěchova života i osudy světcových ostatků a přehled svatovojtěšské úcty v českých zemích, dovedený až do autorovy současnosti. Do druhé nechal B. přetisknout latinský výklad písně Hospodine, pomiluj ny z roku 1397, připisovaný břevnovskému benediktýnovi Janovi z Holešova, a doplnil jej úvodem a poznámkami. Přes bohatou heuristiku (excerpoval více než 200 titulů) B. vlastní zpracování postrádá náležitou kritičnost. Tato práce však sehrála významnou roli, zejména pro barokní homiletiku, a patří jí důležité místo v bohaté svatovojtěšské tradici.

L: OSN 4, s. 281n.; F. Krásl – J. Ježek, Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho klášter a úcta u lidu, 1898, s. 23n.; S. Kokoška – Z. Kokošková, M. B. Boleluckého Rosa Boemica, in: Z. Pokorná – M. Svatoš (ed.), Bohuslav Balbín und die Kultur seiner Zeit in Böhmen, Köln – Weimar – Wien 1993, s. 89n. (kde i další literatura).

P: NA Praha, pozůstalostní spis ve fondu Archiv pražského arcibiskupství I, Testamenta, kart. 2908.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Milada Svobodová, Ondřej Horák