BONACINA Marcus Eugenius 1570-20.3.1621

Z Personal
Marcus Eugenius BONACINA
Narození 1570
Místo narození Milán (Itálie)
Úmrtí 20.3.1621
Místo úmrtí Moravská Třebová
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 44
Trvalý odkaz http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?curid=42557

BONACINA, Marcus Eugenius (též Marco Eugenio), * 1570 Milán (Itálie), † 20. 3. 1621 Moravská Třebová, lékař, alchymista

Pocházel z rodiny milánského právníka Jana Antonia B. Studoval práva a medicínu v Padově, dosáhl doktorského titulu. Později Itálii opustil, 1616 pobýval na dvoře Oldřicha z Kounic ve Slavkově u Brna. Během tamního pobytu 1616 sepsal latinský alchymistický traktát o výrobě zlata, který v předmluvě dedikoval Ladislavu Velenovi ze Žerotína, s nímž se seznámil prostřednictvím jeho osobního lékaře Francisca Rentzia. B. získal Ladislavovu přízeň a stal se jeho osobním lékařem a dvořanem. 1618–21 působil v Moravské Třebové, kde se věnoval astrologii, alchymii a podle lidové tradice – písemně zaznamenané J. E. Horkým na počátku 19. století – též dolování zlata. Za své služby dostal 1618 dům se zahradou na předměstí a 1619 Psí mlýn (Hundmühle) se zahradou, současně byly obě nemovitosti osvobozeny od daní a poplatků. 1619 se zúčastnil moravského stavovského povstání. Krátce před smrtí odkázal jmění synovi. Náhlá smrt ho ušetřila možného zatčení či nucené emigrace.

Kromě alchymistického spisu se dochovalo několik italsky psaných B. listů adresovaných Ladislavu Velenovi ze Žerotína s lékařskými recepty a též korespondence s dvorským vídeňským knihovníkem a orientalistou Sebastianem Tengnagelem. Na základě korespondence někdy bývá B. neprávem ztotožňován s Jeronýmem Bonacinou, který byl ve službách Karla st. ze Žerotína jako obchodní agent ve Vídni.

Literárně ztvárnil B. postavu Augustin Prachař v románu Žerotínský lev (1932).

D: Compendiolum de praeparatione auri potabilis veri M. E. Bonacinnae doc. medici Mediolanensis, rkp. 1616, in: Knihovna NM Praha; Epistolae ad Sebastianum Tengnagel, rkp. in: Österreichische Nationalbibliothek Wien.

L: Ch. G. Jöcher, Allgemeines Gelehrtenlexikon 1, Leipzig 1750, rejstřík; J. E. Horky, M. E. B., in: Brünner Wochenblatt, 1827, č. 36, 37; týž, Die Gold grube, in: Taschenbuch für Vaterländische Geschichte 8, 1828, s. 275n.; Ch. d’Elvert, Beiträge zur Geschichte der böhmischen Länder, insbesondere Mährens im siebzehnten Jahrhunderte, 1875–78 (Schriften der historisch- -statistischen Section der k. k. Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues 22–23); A. Czerny, Der politische Bezirk Mährisch Trübau, 1904, passim; F. Hrubý, Ladislav Velen z Žerotína, 1930, passim.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Šmeral, Martin Holý