BORŮVKA Josef 18.12.1911-30.7.1979

Z Personal
Josef BORŮVKA
Narození 18.12.1911
Místo narození Čáslavky u Náchody
Úmrtí 30.7.1979
Místo úmrtí Hradec Králové
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 72-73

BORŮVKA, Josef, * 18. 12. 1911 Čáslavky u Náchoda, † 30. 7. 1979 Hradec Králové, zemědělský odborník, politik

Absolvoval tři třídy měšťanské školy a dvouletou hospodářskou školu lidovou. Od svých čtrnácti let pracoval v zemědělství; záhy osiřel a 1929–49 hospodařil na rodičovské chalupnické usedlosti v Dolanech na Náchodsku, kterou 1949 převedl do jednotného zemědělského družstva. Od 1927 se aktivně účastnil spolkového života v Dolanech, od začátku 30. let se exponoval v místním hospodářském životě a samosprávě; 1934 se stal členem představenstva a pokladníkem rolnického družstva, 1938–44 byl náměstkem starosty, 1944–45 starostou obce, 1945–48 předsedou místního národního výboru. Za německé okupace spolupracoval s domácím odbojem. Po osvobození 1945 vstoupil do KSČ a v následujících desetiletích se významně uplatňoval v politickém životě na regionální i celostátní úrovni: 1946–69 jako poslanec, 1958–64 byl předsedou zemědělského výboru Národního shromáždění, 1949–54 náhradníkem (kandidátem), 1954–69 členem ústředního výboru KSČ; 1949–56 působil jako vedoucí zemědělského oddělení, posléze zemědělský tajemník krajského výboru KSČ v Hradci Králové, 1956–60 jako vedoucí tajemník krajského výboru Národní fronty tamtéž; 1960–68 zastával funkci předsedy vzorového jednotného zemědělského družstva v Dolanech. Publikoval v denním i v odborném zemědělském tisku. Ve druhé polovině 60. let patřil ke stoupencům reformního proudu v KSČ, který reprezentoval v oblasti zemědělské politiky, a v době „pražského jara“ 1968 se výrazně angažoval v demokratizačním procesu. Od 5. 1. do 4. 4. 1968 byl členem předsednictva ústředního výboru KSČ, od 10. 4. do 31. 12. 1968 ministrem zemědělství a výživy, od ledna do prosince 1969 poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění a členem předsednictva Federálního shromáždění. Na počátku normalizace byl zbaven všech funkcí (29. 9. 1969 odvolán z ÚV KSČ, 17. 12. 1969 donucen rezignovat na poslanecký mandát) a v březnu 1970 jako „pravicový oportunista“ vyloučen z KSČ. Záhy odešel do důchodu a zbytek života prožil v ústraní, postižen spolu se svou rodinou dobově příznačnou perzekucí.

L: Tomeš 1, s. 121; MSB 4 (Dodatky), s. 166; Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 94.

Jiří Šouša, Jiří Novotný, Josef Tomeš