BORNEMANN Friedrich Wilhelm 30.5.1857-21.12.1921

Z Personal
Friedrich Wilhelm BORNEMANN
Narození 30.5.1857
Místo narození Meerane (Německo)
Úmrtí 21.12.1921
Místo úmrtí Lipsko (Německo)
Povolání 30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství
43- Významný představitel obecní správy
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 63

BORNEMANN, Friedrich Wilhelm, * 30. 5. 1857 Meerane (Německo), † 21. 12. 1921 Lipsko (Německo), chemik, podnikatel v textilnictví, politik

Syn majitele barvírny. Absolvoval gymnázium v Drážďanech, vyšší živnostenskou školu v Saské Kamenici a barvířskou školu v Mulhouse v Alsasku. Po absolvování polytechniky v Karlsruhe obhájil 1877 doktorskou disertační práci na univerzitě v Tübingen. Po ukončení studia začal pracovat v otcově továrně. 1882 vznikla v Ústí nad Labem filiálka, v jejímž vedení se B. střídal s bratrem. 1888 se B. trvale ve městě usadil a zažádal o rakouské státní občanství. V té době měl podnik přes 150 zaměstnanců. Hlavním zaměřením činnosti závodu bylo barvení a apretura vlněných a polobavlněných látek. 1906 přešla firma, která měla již více než 400 zaměstnanců, do Spojených barvíren a. s. (Vereinigte Färbereien, AG) se sídlem ve Vídni. Společnost sdružovala několik barvíren na území monarchie. Ústecký podnik byl v provozu do 1924. Do 1918 byl B. členem hlavního výboru Rakouského průmyslového svazu (Österreichischer Industriellenverband) ve Vídni a v Ústí nad Labem založil jeho sekci. Vedle své podnikatelské činnosti působil i v politice. 16. 7. 1914 byl zvolen starostou Ústí nad Labem. Před první světovou válkou se stal členem Německé pokrokové strany (Deutsche fortschrittliche Partei), po 1918 Německé demokratické strany svobodomyslných (Deutschdemokratische Freiheitspartei). V prosinci 1918 při hladových bouřích povolal do města československé vojsko. Tím také ukončil správu samostatné německé provincie Německé Čechy (Deutschböhmen), vyhlášené 29. 10. 1918 představiteli hnutí německé iredenty. V komunálních volbách 1919 nebyl znovu zvolen starostou, ale členem obecního zastupitelstva a městským radním zůstal.

D: In investiganda monachatus origine quibus de causis ratio harenda sit Origenis. Diss. inaug. Goettingae (ed. E. A. Huth), 1884.

L: BL 1, s. 127; V. Teyssler – V. Kotyška, Technický slovník naučný 1, 1927, s. 1082; P. Eisler, Monopoly v chemickém průmyslu kapitalistického Československa, 1959, passim; L. Vykoupil, Slovník českých dějin, 1994, s. 69, 71; K. Kaiserová a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, 1995, s. 324.

P: Archiv města Ústí nad Labem, fond č. 29, Městská správa Ústí nad Labem.

Jiřina Masnerová