BOSÁČEK Josef 17.2.1857-5.9.1934

Z Personal
Josef BOSÁČEK
Narození 17.2.1857
Místo narození Příbram
Úmrtí 5.9.1934
Místo úmrtí Příbram
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 80-81

BOSÁČEK, Josef, * 17. 2. 1857 Příbram, † 5. 9. 1934 Příbram, malíř

Pobýval v Emauzském klášteře v Praze, kde se vyučil malířství u benediktinských beuronských mnichů praktikujících dekorativní podobu nazarenismu. V jeho duchu tam vytvořil sgrafita ze života sv. Benedikta. Z tohoto stylu se nevymanil ani po absolvování AVU, kde studoval u Františka Sequense, Antonína Lhoty a Maxmiliána Pirnera. B. od 1889 spolupracoval s Mikolášem Alšem. Nejprve tvořili sgrafita a nástěnné malby v Praze na domě v Ostrovní ulici. Dále B. provedl nástěnnou malbu v kostele Zvěstování Panny Marie v Pardubicích. Alše následoval i do Plzně. Tam jejich tým rozšířil Jindřich Krajíček a vyzdobili kolorovanými sgrafity fasády několika domů postavených architektem a stavitelem Rudolfem Štechem v Nerudově ulici. Další práce B. zanechal na jihu Čech. 1895–96 vytvořil ornamentální a figurální sgrafita v kostele Narození Panny Marie ve Vodňanech, 1899 provedl sgrafito na průčelí hotelu Otava v Písku a 1902–03 pracoval na fasádách školy v Protivíně a gymnázia ve Strakonicích. Po Alšově smrti vytvořil podle jeho návrhů ještě sgrafita v Bezručově ulici v Plzni (1924). Samostatně namaloval obrazy v kapli sv. Ignáce, součásti poutního kostela v Příbrami, zobrazující výjevy z legendy o tomto světci. Ačkoliv byl B. Alšovým spolehlivým spolupracovníkem, nedošel k výraznému tvůrčímu fondu a svůj um projevil jen v řadě konvenčních obrazů s náboženskou tematikou. Později pozbyl zakázky a uchýlil se jako kostelník ke svému bratru faráři v Makově u Příbrami. Tam dožil v chudobě a zapomnění.

L: Zemřel malíř J. B., in: Umění 8, 1935, s. 86n.; ISN 3, s. 71; KSN 2, s. 42; OSND 6/2, s. 861n.; Toman 1, s. 81; M. Míčko – E. Svoboda, Mikoláš Aleš 3, Nástěnné malby, 1955, s. 53; E. Poche a kol., Umělecké památky Čech 3, 1980, passim; tíž, Umělecké památky Čech 4, 1982, s. 252; Saur 13, 1996, s. 153.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Hana Karkanová