BOUČEK Vladimír 16.1.1901-21.7.1985

Z Personal
Vladimír BOUČEK
Narození 16.1.1901
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 21.7.1985
Místo úmrtí Uherské Hradiště
Povolání 74- Architekt
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 94
Trvalý odkaz http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?curid=43631

BOUČEK, Vladimír, * 16. 1. 1901 Vídeň (Rakousko), † 21. 7. 1985 Uherské Hradiště, architekt, pedagog, národopisný pracovník

Vystudoval odbor architektura a pozemní stavitelství na České vysoké škole technické v Brně (1920–26). Od 1929 pracoval v ateliéru architekta B. Fuchse, 1931–38 vedl Městský stavební úřad v Hodoníně. Ve dvacátých a třicátých letech se zúčastnil několika významných architektonických soutěží, např. s projektem kostela sv. Václava v Praze-Vršovicích (1926), ozdravovny ve Vyšných Hágách (1935) nebo interiéru státní expozice čs. pavilonu na Světové výstavě v Bruselu (1935). Podle B. návrhů se realizovaly také soukromé bytové interiéry a veřejné sady. 1939–42 byl vězněn v koncentračním táboře. Pak působil do 1946 jako výtvarný pedagog na Škole umění ve Zlíně. 1945 se stal jedním ze zakladatelů Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV). Tam pracoval do 1952 v oblastním středisku v Uherském Hradišti a pak 1953–61 v oddělení výzkumu, vývoje a výroby v Praze. Působil i jako teoretik lidové umělecké výroby v rámci Národopisné komise Zemské osvětové rady zřízené v Brně. Ve spolupráci s etnografy rozpracoval způsoby aplikace i začleňování tradičních lidových výrobků do soudobých podmínek s přihlédnutím k jejich využití pro potřeby moderní společnosti. Kladl důraz na rukodělné zpracování, přírodní materiál a regionalitu. Vybudoval Vzorkové dílny v Uherském Hradišti, podnikal výzkumné cesty po Čechách, Moravě a Slovensku a shromažďoval dokumentační materiál. Kromě návrhů instalací výstav a muzejních sbírek je autorem úpravy pomníku J. A. Komenského v Uherském Brodě (sochař V. Makovský). V padesátých a šedesátých letech byl členem redakčních rad časopisů Tvar a Umění a řemesla. Zpracoval a v Krajském muzeu v Gottwaldově (Zlín) vydal souborné pojednání Minulost a přítomnost lidové výroby v Gottwaldovském kraji (1957). V časopisech Český lid, Věci a lidé, Blok, Tvar a Umění a řemesla publikoval odborné články o lidové výrobě.

L: Toman 1, s. 82; V. Brož (ed.), Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 95; B. Minaříková, Zemřel V. B., in: Malovaný kraj 21, 1985, č. 5, s. 23; SČSVU 1, s. 200; Knapík, s. 57.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Vladislava Valchářová