BOUBLÍK Vladimír 16.9.1928-24.9.1974

Z Personal
Vladimír BOUBLÍK
Narození 16.9.1928
Místo narození Mokrosuky u Sušice
Úmrtí 24.9.1974
Místo úmrtí Klatovy
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
56- Filozof
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 89

BOUBLÍK, Vladimír, * 16. 9. 1928 Mokrosuky u Sušice, † 24. 9. 1974 Klatovy, teolog, pedagog

Po studiu na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích, vstoupil 1947 do tamního biskupského semináře. Nedlouho po únoru 1948 byl uvězněn na Borech v Plzni. Odtud se mu 1952 podařilo uprchnout přes západní Berlín do Říma, kde byl 1955 vysvěcen na kněze. 1972 se stal profesorem fundamentální teologie a děkanem Teologické fakulty Papežské Lateránské univerzity v Římě. Svou akademickou dráhu zahájil disertací se zásadní kritikou Augustinova pojetí predestinace a nastíněním univerzalističtější soteriologie (La predestinazione. S. Paolo e S. Agostino, Roma 1961). Soteriologické téma se objevuje ve velmi zralé podobě i v práci věnované teologii nekřesťanských náboženství (Teologia delle religioni, Roma 1973), kde B. v reakci na Rahnerův termín „anonymní křesťané“ přichází s pojmem „anonymní katechumeni“, což mu umožnilo vyvážení důrazů mezi důležitostí misijního působení církve a mezináboženského dialogu. Ve své fundamentální teologii (srov. Incontro con Cristo, Roma 1968) překonal tradiční apologetiku a uvedl do souladu vnější a vnitřní důvody zjevení. Přitom využil jak aktuální biblickou exegezi, tak i filozofickou reflexi smrti v dílech existencialistů. Pro české čtenáře napsal knihu Setkání s Ježíšem (Řím, 1970) a komentář ke konstituci II. vatikánského koncilu o církvi Boží lid (Řím, 1967), které byly nejdříve vydány v exilu. B. byl pochován ve Zbynicích (č. o. Hrádek u Klatov).

D: L’uomo in Cristo Gesù, Roma 1971; L’uomo nell’ attesa di Cristo, Bari 1972; Boží lid, 1997; Člověk očekává Krista, 1997; Teologie mimokřesťanských náboženství, 2000; Teologická antropologie: člověk v Kristu Ježíši, 2001; Setkání s Ježíšem, 2002; Teologie dějin spásy, 2003.

L: SČF, s. 49; Tomeš 1, s. 124; M. Schreier – K. Skalický (ed.), Česko-římský teolog V. B. Sympozium k jeho nedožitým 70. narozeninám, 1999; M. Schreier (ed.), Teolog V. B. ve svých dopisech Monice, 2001; J. Hanuš, Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, 2005, s. 17.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Machula