BRÁT Vladimír 15.10.1927-18.3.1983

Z Personal
Vladimír BRÁT
Narození 15.10.1927
Místo narození Rtyně v Podkrkonoší
Úmrtí 18.3.1983
Místo úmrtí Praha
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 140

BRÁT, Vladimír, * 15. 10. 1927 Rtyně v Podkrkonoší, † 18. 3. 1983 Praha, technik, vysokoškolský pedagog

Narodil se v hornickém prostředí, 1938 začal navštěvovat reálné gymnázium v Trutnově, po jeho uzavření v období druhé světové války přešel do Úpice. Když bylo i tam gymnázium zavřeno, pokračoval v Jaroměři. Maturitu složil s vyznamenáním po osvobození 1946 v Trutnově. Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze studoval matematiku a deskriptivní geometrii. Studia ukončil ve školním roce 1950/51. Již během studií a po absolutoriu učil jako středoškolský profesor na Státním kursu pro přípravu pracujících na vysoké školy v Jičíněvsi a na Hrubé Skále. 1951–53 vykonal základní vojenskou službu. Po jejím skončení byl zaměstnán na katedře mechaniky Fakulty strojní ČVUT v Praze nejprve jako (pedagogický) asistent, 1954 byl jmenován odborným asistentem. 1956 byl přijat do externí aspirantury ve vědním oboru technická mechanika, absolvoval stáž ve Vývojové konstrukci n. p. Škoda – ZVIL v Praze a 1961 získal hodnost kandidáta technických věd. Na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze složil 1967 rigorózní zkoušku a obdržel titul doktora přírodních věd (RNDr.). Již 1964 se habilitoval pro obor mechanika na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Vedle pedagogické práce (nejdříve vedl cvičení a přednášel mechaniku v základním studiu, později ve specializovaném a postgraduálním studiu) se intenzivně věnoval i vědeckému výzkumu a spolupracoval s průmyslem. Řešil obtížné úkoly kinematické analýzy a syntézy složitých mechanických systémů pro potřeby a podle zadání průmyslových podniků. 1976 obhájil na ČVUT doktorskou disertační práci. Získal za ni cenu České matice technické a ministerstva školství. Jeho publikační činnost byla značně rozsáhlá, souhrnný seznam publikací a zpráv má 120 položek a seznam odborných posudků 110. Aktivně se účastnil odborných domácích i zahraničních konferencí o mechanismech a mechanických soustavách a udržoval odborné styky s předními vědci doma i v zahraničí. Patřil k zakládajícím členům Československé společnosti pro mechaniku při ČSAV (od 1966), 1969–71 působil jako československý pozorovatel při The International Federation for The Promotion of Mechanism and Machina Science (IFToMM), 1975 se stal členem její pedagogické komise, 1977 členem komise pro mechanismy. Sekretářem Národního komitétu IFToMM byl od 1971. Získal řadu ocenění, 1958 čestnou plaketu Technische Universität v Drážďanech, 1977 obdržel na ČVUT stříbrnou Felberovu medaili, dále ocenění Za zásluhy o rozvoj VŠT v Košicích a Polytechniky Bukurešť, 1979 plaketu Technische Hochschule v Magdeburgu.

D: Maticová metoda kinematického řešení prostorových mechanismů s nižšími kinematickými dvojicemi, 1965; Příručka kinematiky s příklady, 1976; Kinematika, 1987.

L: ČBS, s. 65; Tomeš, 1, s. 133.

P: Archiv ČVUT, fond č. 44, Fakulta strojní, 1951– současnost, prof. V. B.

Jiřina Masnerová