BRÜDERLE Jan Michal 1680-30.5.1740

Z Personal
Jan Michal BRÜDERLE
Narození 1680
Úmrtí 30.5.1740
Místo úmrtí Praha
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 218

BRÜDERLE, Jan Michal (též BIDERLE, zvaný Kindel, Väterle, Peterle), * 1680 ?, † 30. 5. 1740 Praha, sochař, řezbář

O jeho životě i díle se dochovaly jen kusé informace. B. práce byla doložena v Praze, v malostranském kostele sv. Tomáše a v hradčanské Loretě. U Sv. Tomáše je to andílčí výzdoba nástavců bočních oltářů sv. Jana Nepomuckého a sv. Rodiny, zaplacená v srpnu 1725 po 80 zlatých. Za práci v loretánském kostele Narození Páně dostal roku 1735 100 zlatých a během 1737 přes 300 zlatých. Pravděpodobně tam dodal andílčí skupiny na římse interiéru a v nástavcích bočních oltářů a řezbářské doplňky kazatelny, oratoří a varhan. Byl snad také autorem celé skupiny řezeb v ochozech Lorety: andílčích dvojic u oltáře sv. Felixe, světic doprovázejících sv. Starostu, kříže s dobrým lotrem Dismasem ad. (dnes se ovšem jejich velká část připisuje R. Prachnerovi). Pro nádvoří Lorety vytesal dvě monumentální kašny Vzkříšení Krista a Nanebevzetí P. Marie, pro něž se zachovaly jeho návrhové kresby v kapucínském archivu (dnes v pražském Národním archivu). Prvé sousoší provedl 1739, druhé začal realizovat následujícího roku, kdy jej však stihla smrt a jeho práci dokončil R. Prachner. 1939–40 nahradil těžce poškozenou Mariánskou kašnu kopií Vojta Sucharda (originál je v Lapidáriu Národního muzea). Kristovu kašnu obnovil v 80. letech 20. století A. Q. Adamec. Ikonograficky se jednalo o komparaci až povážlivou – Madona byla patrně přirovnána ke Kristu – a zdá se proto, že právě u hradčanských kapucínů její barokní kult vyvrcholil. B., sochař raného rokoka, se stal pravděpodobně následovníkem M. Brauna, poučeným zevním robustním a veselým projevem mistrovým.

L: Dlabač 1, s. 151; OSN 4, s. 22; BOS 2, s. 232; Thieme – Becker 4, s. 3n.; Toman 1, s. 106; Praha na úsvitu nových dějin, 1988, s. 505n.; V. Vančura, Richard Jiří Prachner, in: Umění 41, s. 299n.; týž, Barokní plastika Prahy, CD-ROM, 2002, s. 216n.

Ivo Kořán