BRACHMANN Severin †?1590

Z Personal
Severin BRACHMANN
Narození ?
Úmrtí po 1590
Povolání 75- Sochař nebo medailér
88- Umělecký řemeslník
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 124

BRACHMANN, Severin, * ?, † po 1590, medailér, řezač kamene a skla

Narození a původ B. nejsou spolehlivě doloženy. Tvořil typické portrétní renesanční medaile a signoval je iniciálami SB. Dílo, jehož autorem byl B. (do té doby neznámý medailér), určil teprve 1924 Fritz Dworschak. Z řady jazykově českých opisů lze předpokládat, že B. byl českého původu, dle výběru osobností, jež portrétoval, byl patrně protestantem. S největší pravděpodobností byl žákem norimberských medailérů Joachima Deschlera a Hanse Bolsterera. Hlavní období jeho činnosti spadá dle dochovaných a jemu připsaných děl do druhé poloviny 16. století. 1554–80 působil patrně v Praze, jeho nejstarší známé dílo (kamenný model medaile Anny Jaroslavovy, příslušnice pražské patricijské rodiny, manželky staroměstského rychtáře Jaroslava z Mutěnína) pochází z 1554. Někdy kolem 1570 podnikl B. cestu do Slezska, kde pracoval ve Vratislavi, 1580 se vydal přes Štýrský Hradec do Vídně. Svou poslední práci vytvořil 1590. Z doby B. pražského pobytu jsou známy zhruba tři desítky medailí. Vzhledem k tomu, že v jeho díle není doložen žádný portrét některého z členů panovnické rodiny, se lze domnívat, že nepůsobil mezi dvorskými umělci. Jediným B. portrétovaným panovníkem byl Matyáš Korvín. Své modely, jimiž byli především přední čeští měšťané, zástupci nižší šlechty i významní učenci a rovněž někteří umělci, řezal vždy nejprve do kamene.

L: Toman, 1, s. 87; NEČVU 1, s. 84; E. Nohejlová – Prátová, České medaile S. B., in: Sborník Národního muzea v Praze 1/1, 1938–A, s. 61n.; Z. Petráň – P. Radoměrský, Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky, 2001, s. 38, 2. vyd., 2006.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Ivana Ebelová