BRANDEJS Bedřich 1.5.1851-22.10.1918

Z Personal
Bedřich BRANDEJS
Narození 1.5.1851
Místo narození Praha
Úmrtí 22.10.1918
Místo úmrtí Louny
Povolání

24- Představitel řemesel nebo cechů 63- Spisovatel

67- Nakladatel nebo vydavatel

BRANDEJS, Bedřich, * 1. 5. 1851 Praha, † 22. 10. 1918 Louny, puškař, redaktor, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny puškaře a vynálezce několika systémů palných zbraní. Studia na Akademickém gymnáziu v Praze nedokončil. Vyučil se puškařem a stal se 1871 obchodvedoucím puškařské firmy Antonín Vincenc Lebeda a synové v Praze. Již 1879 předložil pražské Jednotě pro povzbuzení průmyslu v Čechách pamětní spis, ve kterém doporučil zřízení zemského zkušebního ústavu pro ruční palné zbraně. Touto cestou chtěl zachránit proslulé české zbrojířství před úplným zánikem a zároveň se postarat o zřízení odborné puškařské školy, pro kterou vypracoval i učební plán. B. sice inicioval vydání rakouského říšského zákona číslo 89 ze dne 23. 6. 1891, avšak plného uznání nedošel a myšlenky se ujali cizinci. Německá a rakouská vláda založily podle B. návrhu zákonné zkoušení střelných zbraní a zařídily zkušební ústavy a puškařské školy. Po marném čekání na místo správce zkušebního ústavu se B. 1894 přestěhoval do Písku, kde byl redaktorem u Jaroslava Buriana a pak protokolistou berního inspektorátu. Odtud byl přeložen do Semil jako kancelářský oficiant berního úřadu (1905–08) a nakonec do Loun jako oficiant a správce učňovské besídky (1908–18).

B. sestrojil a vystavil svou první pušku zadovku (1872), později zkonstruoval mj. zádržku na inkoust, napínáčky, mušku k míření za soumraku, patentovou hůl sedlovou a kombinované barevné tužky a křídy. Hlavně však proslul v oblastech technologie výroby moderních zbraní, historie palných zbraní a tvorby české střelecké, lovecké a zbrojní terminologie. Zajížděl na studijní pobyty do Anglie, Francie a do Belgie, kde navštěvoval továrny na zbraně, sbírky a muzea zbraní a hledal práce starých českých puškařů. Spolupracoval se slovníkářem Františkem Špatným. Pro všechny české knihy o myslivosti vydané na přelomu devatenáctého a dvacátého století B. zpracoval oddíl o mysliveckých zbraních a poskytl bohatý materiál Janu Evangelistu Chadtovi-Ševětínskému k sepsání monografie Dějiny lovu a lovectví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1909). Psal hesla do lesnicko-lovecké encyklopedie Allgemeine Enzyklopädie der gesammten Forstund Jagdwissenschaften R. von Dombrowského a do Ottova slovníku naučného. Jeho slovníková hesla o dějinách zbraní a z puškařské technologie byla považována za hodnotnější než stejná v encyklopediích Larousse, Brockhaus a Meyer. Své práce doplňoval atlasy vlastních kreseb a často je podepisoval pseudonymem B. Podorebský. V Písku byl hlavním spolupracovníkem a redaktorem časopisů Otavan (od 1896), Listů loveckých, Listů lesnických a Jagdzeitung. Dále přispíval mj. do Myslivny, Háje, Lověny, Loveckého obzoru, Českých lesnických rozhledů, Stráže, Lesnického týdenníku, Vědy a práce, Vynálezů a pokroků a Epochy. V Semilech pracoval v redakci Pokrokového Podkrkonoší. B. z Prahy redigoval časopis Der Waffenschmied (Mnichov 1881–91), jehož byl spoluvydavatelem. B. články byly překládány do anglických, francouzských, polských a ruských časopisů. Založil časopis Český střelec (Mladá Boleslav, 1883), který vycházel nákladem knihkupce K. Vačleny a po šesti číslech zanikl. Redigoval i další Vačlenův časopis Rozhled všeobecný (1891), zaniklý po osmi číslech. B. přijal členství v Besedě vzájemně se podporujících dělníků puškařských v Praze (1871–75), předsedal dělnickému klubu v Lebedově továrně, dále se stal členem výboru (1901–04) a agilním jednatelem (1903) odboru Klubu českých turistů v Písku. Přednášel o dějinách a pokrocích zbraní především v pražské Jednotě pro povzbuzení průmyslu v Čechách. 28. 5. 1904 byl prohlášen čestným měšťanem Písku, a to za účinnou propagační práci a za zásluhy o místní vlastivědu. Hrob na hřbitově v Lounech byl 1940 zrušen.

D: výběr: Die moderne Gewehrfabrikation, Weimar 1881; Handbuch des Schiess-Sports, Wien 1881; Vycpávání ptáků a ssavců, 1889; Die Probe der Feuerwaffen, 1892; Zbraně střelné, lovecké, terčovní a obranné, 1894; Der Schuß, Wien 1896; Určování počasí, 1899; Zacházení střelnou zbraní, 1902; Průvodce po král. městě Písek a jeho okolí, 1902; Cvičení ve střelbě…, 1906; Brus názvosloví zbrojířského…, in: Lovecký obzor, 1907, s. 5n.; Vábnice a upotřebení jich na lovu, 1909.

L: G. Novotný, Puškař a odborný spisovatel B. B., in: Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník 16, 2003, s. 100n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný