BREINL Friedrich 26.5.1888-29.7.1936

Z Personal
Friedrich BREINL
Narození 26.5.1888
Místo narození Bielsko-Biała (Polsko)
Úmrtí 29.7.1936
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři

BREINL, Friedrich, * 26. 5. 1888 Bielsko-Biała (Polsko), † 29. 7. 1936 Praha, lékař-hygienik, vysokoškolský pedagog

Narodil se v rakouském Slezsku (dnes součást Polska). Otec byl středoškolským profesorem a vládním radou. B. německojazyčná rodina pocházela z Čech, kam se také vrátila. 1907 maturoval na libereckém gymnáziu a poté vystudoval lékařskou fakultu německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (MUDr. 26. 4. 1913). Již v době studií pracoval v hygienickém ústavu německé lékařské fakulty, od 1. 11. 1912 jako asistent. Za první světové války narukoval a 1915–18 působil na srbské a italské frontě jako vojenský bakteriolog. Po válce se po dvouměsíčním studijním pobytu u prof. A. Grotjahna v Berlíně vrátil jako asistent na pražskou fakultu. Tam se 31. 3. 1921 habilitoval z hygieny a bakteriologie pozoruhodnou sociálněhygienickou prací Die Lage der Glasarbeiter im Gablonzer Bezirk. Od 1922 vedl sérologické oddělení ústavu. 1924–25 pobýval studijně v Tunisku a v USA. 1927 byl jmenován mimořádným profesorem a 1929 řádným profesorem bakteriologie, sérologie a hygieny. Současně se stal přednostou hygienického ústavu a zůstal jím až do smrti. 1932/33 byl děkanem německé lékařské fakulty. Narozdíl od velké části německých profesorů měl velmi dobré vztahy s českými kolegy a československými institucemi. Kromě vědecké a pedagogické práce se neúnavně angažoval v oblasti veřejného zdravotnictví a sociálního lékařství, respektive sociální hygieny. Byl členem poradních sborů při ministerstvu veřejného zdravotnictví, ve Státním zdravotním ústavu a dalších sociálně hygienických korporacích a vydavatelem časopisu Volksgesundheit (1929–32). Zabýval se aktuálními otázkami bakteriologie, sérologie, imunologie a hygieny, zvláště sociální. Jeho experimentální práce v oblasti výzkumu skvrnitého tyfu (s E. Weilem) se mu stala osudnou, zemřel předčasně na vrcholu tvůrčích sil na nákazu tzv. horečkou Skalistých hor.

L: I. Fischer, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre 1, Berlin – Wien 1932, s. 168; B. Vacek, Prof. MUDr. B. B., in: ČLČ 75, 1936, s. 1028; E. Singer, Friedrich B., in: Bericht über das Studienjahr 1935/36 der Deutschen Universität in Prag erstattet von Prorektor Prof. Dr. Karl Hilgenreiner, 1937, s. 48n.; BL 1, s. 141; BLDMF, s. 47; P. Voswinckel, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre 3 (Nachträge und Ergänzungen), Hildesheim – Zürich – New York 2002, s. 176n. (částečná bibliografie); D. v. Engelhardt (ed.), Biographische Enzyklopädie deutschsprachiger Mediziner 1, 2002, s. 78.

Petr Svobodný