BROŽ Josef 1.8.1844-27.1.1930

Z Personal
Josef BROŽ
Narození 1.8.1844
Místo narození Libeň (Praha)
Úmrtí 27.1.1930
Místo úmrtí Praha
Povolání 13- Geodet nebo kartograf
76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
12- Geograf
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 207

BROŽ, Josef, * 1. 8. 1844 Libeň (Praha), † 27. 11. 1930 Praha, pedagog, kartograf

Syn dřevorytce. Proti otcově vůli nepřevzal řemeslo, ale 1862–64 absolvoval učitelský ústav Budeč a stal se učitelským pomocníkem, od 1875 řádným učitelem. Do výslužby odešel 1910 jako ředitel pražské školy u Sv. Štěpána; přitom se stal čestným občanem města Prahy. Aktivně působil i v řadě učitelských spolků (Beseda učitelská apod.). S manželkou měl čtyři syny.

Již od studií byl B. znám výtvarným talentem, který pak využil v kartografické práci (po odborné stránce mu byl vzorem zejména K. Kořistka). 1874 vytvořil první plán Prahy pro školy (1:5 000), jeho vrcholným dílem byl Monumentální plán král. hl. m. Prahy a sousedních obcí (1:5 000) z roku 1885 v šesti listech, vynikající přesností, podrobností (jednotlivé stromy v alejích) i výtvarným provedením, včetně namalovaných vozů koňské dráhy, jednotek vojáků na cvičišti či přesných obrysů jednotlivých budov. Od 1908 vydával každoročně plán Prahy pro Štorchovo nakladatelství (celkem 22 vydání, naposledy posmrtně 1932 péčí J. Havránka). Zpracoval rovněž mapu Moravy s plánem Brna (1881). Kreslil též mapy pro školní atlasy (včetně slepých map, dobovou terminologií označovaných jako „němé“), přehledné mapy pro Průmyslovou čítanku, historické mapy pro Tomkovy Dějiny království českého (1886). Zajímavá je B. Mapa okolí pražského se zvláštním zřetelem pro turisty a cyklisty (1906). Psal i články do různých periodik (Zlatá Praha, Zeměpisný sborník apod.). Mimo kartografickou tvorbu vynikl také jako kaligraf (Vzory krasopisné ad.).

L: OSN 4, s. 777; OSND 1/2, s. 763; MSN 1, s. 648; I. Honl, Sté narozeniny kartografa J. B., in: Sborník České společnosti zeměpisné 49, 1944, s. 81n. (se seznamem prací); Toman 1, s. 102; M. Fryč, J. B. – život a kartografická tvorba, in: Z dějin geodézie a kartografie 9, 1997, s. 43n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek