BROJ Stanislav 28.9.1901-23.5.1950

Z Personal
Stanislav BROJ
Narození 28.9.1901
Místo narození Volduchy u Rokycan
Úmrtí 23.5.1950
Místo úmrtí Praha
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 190

BROJ, Stanislav, * 28. 9. 1901 Volduchy u Rokycan, † 23. 5. 1950 Praha, rolník, politik

Pocházel z tradiční selské rodiny, byl synem Matěje B. a Marie, roz. Maxové. Absolvoval čtyři ročníky na gymnáziu, pak navštěvoval dva roky hospodářskou školu v Rokycanech. Poté byl zaměstnán v hospodářství svého otce ve Volduchách a po jeho smrti 1933 rodinnou usedlost převzal. 1920 vstoupil do organizace dorostu agrární strany a poté se stal jejím řádným členem. Ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století byl mluvčím rolnictva na Rokycansku. V rodné obci byl předsedou sboru dobrovolných hasičů a členem tělovýchovné jednoty Sokol a 1939–45 pracoval jako člen obecního zastupitelstva. Patřil k zakládajícím členům ilegálního národního výboru a po osvobození jej zvolili předsedou MNV. V červenci 1945 přešel do Československé strany lidové, kde náležel k představitelům její agrární zájmové skupiny a posléze byl zvolen předsedou její okresní organizace. V období 1946–48 zastupoval kraj Plzeň jako poslanec Ústavodárného národního shromáždění, v němž patřil k odpůrcům KSČ a vedl zápas proti jí inspirované reformě zemědělství. V parlamentu byl členem bezpečnostního výboru a shromažďoval informace o personálním složení a minulosti pracovníků Zemského odboru bezpečnosti II a o jeho činnosti. V březnu 1948 byl na příkaz Krajského akčního výboru NF v Plzni a Okresního akčního výboru NF v Rokycanech zatčen a poté odsouzen k pěti letům těžkého žaláře. 1950 byl obviněn ze spoluúčasti na přípravě vzpoury politických vězňů na Borech v Plzni, odsouzen k trestu smrti a popraven v pankrácké věznici. Měl pět bratrů: Bohuslava, rolníka v Hlohovcích u Rokycan, Václava, příslušníka SNB v Praze, Josefa, zaměstnance dílen Československých státních drah v Praze, Bedřicha, rolníka v Božkově u Plzně a Eduarda, katolického kněze, děkana v Praze. 1927 se oženil s Marií, roz. Bohuslavovou z Oseka, a stal se otcem dcery Bohumily a synů Jana a Jiřího. Z nich Jan B. (* 1931) působil 1990 krátce jako poradce prezidenta Václava Havla a pokusil se obnovit agrární stranu. 1996 neúspěšně kandidoval na Berounsku do Senátu.

L: ČBS, s. 68; Tomeš 1, s. 141.

P: Archiv MV, Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Novotný, Jiří Šouša