BUŽGA Josef 14.2.1910-21.6.1988

Z Personal
Josef BUŽGA
Narození 14.2.1910
Místo narození Místek (Frýdek-Místek)
Úmrtí 21.6.1988
Místo úmrtí ?Brno
Povolání

28- Strojař nebo elektrotechnik

61- Pedagog

BUŽGA, Josef, * 14. 2. 1910 Místek (Frýdek-Místek), † 21. 6. 1988 Brno (?), technik, pedagog

Pocházel z rodiny stolaře. Vystudoval státní reálné gymnázium v rodišti a 1928 se zapsal na Vysokou školu inženýrského stavitelství při ČVUT v Praze. Záhy studium přerušil a nastoupil jako stavitelský praktikant u firmy Jan Klena v Místku. 1929 se na pražskou školu vrátil a zapsal se znovu do prvního ročníku na směr konstruktivní a dopravní. 1934 studia úspěšně dokončil druhou státní zkouškou a byl promován titulem ing. Od 1936 působil jako vedoucí projektant v mostárně Karlovy huti ve Frýdku-Místku a 1947–49 jako hlavní specialista pro ocelové konstrukce a referent pro stavební investice na ředitelství Báňské a hutní společnosti v Českém Těšíně. Pak vedl technický odbor Bohumínských železáren a drátoven (1949–51), byl i členem vládní komise pro výstavbu Ostravska (1950) a přijal místo hlavního specialisty pro ocelové konstrukce v Ostravsko-karvinském revíru Báňské projekty Ostrava (1951–63). K 1. 12. 1962 byl jmenován profesorem VUT v Brně pro obor ocelové konstrukce, kde 1963–68 vedl tehdejší katedru ocelových konstrukcí a mostů (dnes Ústav kovových a dřevěných konstrukcí) Fakulty stavební VUT. 1975 odešel do důchodu, avšak na škole působil do 1977. Napsal několik prací z oblastí dimenzování a konstrukce nýtovaného a svařovaného rámu, věnoval se i statickým výpočtům a projektům průmyslových objektů a mostů.

D: Ocelové konstrukce. Úvod do studia, 1968; Ocelové konstrukce. Úvod do studia. 2. částečně přepracované vyd. 1970; Optimalizace tvaru plnostěnných nosníků, 1970; Optimální návrh svařovaných plnostěnných nosníků I – Hospodárná řada IEs, závěrečná zpráva úkolu č. E-7-22-2/5b.1, 1970; Vybrané statě o ocelových konstrukcích 1, 1971; Únava ocelových konstrukcí. Zpřesněný výpočet ocelových konstrukcí na únavovou únosnost podle ČSN 73 1401 na příkladu jeřábové dráhy, 1979.

L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 115; nekrolog in: Technický zpravodaj Ocelové konstrukce 25, 1989, č. 2, s. 4n.

P: Magistrát města Frýdek-Místek, matrika římskokatolická – Místek, svazek VIII, roč. 1910, fol. 101, pořadové č. 20; Archiv VUT v Brně, Osobní spisy zaměstnanců, J. B., kart. B 19; Archiv ČVUT v Praze, fond Vysoká škola inženýrského stavitelství (VŠIS) 1879–1960, katalogy studentů 1928–34, katalog II. státní zkoušky 1934/35, č. 818.

Magdalena Čoupková, Jiřina Masnerová, Gustav Novotný