BULDRA František 1.4.1851-21.12.1926

Z Personal
František BULDRA
Narození 1.4.1851
Místo narození Kaňk u Kutné Hory
Úmrtí 21.12.1926
Místo úmrtí Praha
Povolání 74- Architekt
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 309

BULDRA, František, * 1. 4. 1851 Kaňk u Kutné Hory, † 21. 12. 1926 Praha, architekt, stavitel

Studoval 1869–75 stavitelství na pražské technice. 1877 se podle magistrátního výnosu stal stavitelem v Praze. Jeho prvními realizacemi byly rekonstrukce a adaptace historických budov. Vlastní tvorba B. se vyvíjela od historismu k secesi. 1880 navrhl dva stejné samostatné domy s novorenesanční fasádou čp. 577 a 1592 v Mezibranské ulici na Novém Městě a postavil novorenesanční budovu čp. 1600/II (dnes hotel Esplanade) ve Washingtonově ulici, přestavěný ve 20. letech 20. století Fritzem Lehmannem. 1882–83 stavěl novorenesanční nájemní dům čp. 667/II v Navrátilově ulici. 1884–86 navrhl a postavil novorenesanční obchodní a nájemní dům čp. 771/II uzavírající blok budov mezi Jungmannovým náměstím a ulicí 28. října směrem do Václavského náměstí. 1886–87 navrhl městské divadlo v Táboře a vykonával tam stavební dozor. Projektoval i další mimopražský objekt, evangelický kostel v Kutné Hoře (1887), stavba byla svěřena místnímu staviteli. 1889–92 vystavěl mezi Jungmannovým náměstím a ulicí 28. října druhý novorenesanční obchodní a nájemní dům čp. 769/II. Současně (1890–91) navrhl a na Žižkově v dnešní Seifertově ulici realizoval soubor nájemních domů čp. 681, 682, 683 se zajímavým dispozičním řešením, a v Holešovicích (Praha) postavil restaurační pavilon pro Zemskou jubilejní výstavu. 1894 projektoval v historizujícím slohu obchodní dům čp. 841/II (Diamant) na Václavském náměstí, jehož průčelí bylo pozměněno ve 20. letech 20. století. 1897 navrhl novorenesanční nájemní dvojdům čp. 1959/II a 1960/II v Myslíkově ulici, 1898 dům 714/I na nároží Dlouhé a Rybné ulice na Starém Městě. V 80. a 90. letech B. navrhl a realizoval několik dalších nájemních domů v ulicích Na Poříčí a Washingtonově. 1900 postavil na novoměstské parcele čp. 388 novorenesanční nájemní a obchodní dům pro Annu Russheimovou. Ten byl později několikrát přestavěn, posléze zbořen. 1901 B. projektoval secesní nájemní dům čp. 682/II ve Vodičkově ulici a úpravy domu U Pinkasů na Jungmannově náměstí čp. 755/II. Realizoval ještě sousední čp. 756/II. O rok později začal stavět (1902–04) nájemní a obchodní dům čp. 115 v secesním stylu na nároží Národní třídy a Spálené ulice podle návrhu R. Klenky z Vlastimilu, s nímž pravděpodobně spolupracoval i na stavbě čp. 116 (palác Louvre). Podle Klenkových projektů B. vystavěl (1901) i soubor novobarokních činžovních domů v Dykově ulici na Královských Vinohradech. 1904–06 provedl návrh a vystavěl na Národní třídě obchodní a obytný dům čp. 417 v historizujícím slohu se secesními prvky, 1905–06 nájemní dům čp. 284 s novobarokně secesním průčelím ve Spálené ulici a 1907–09 svůj vlastní hotel Palace. Autorem architektonického návrhu tohoto hotelu ve stylu pozdního historismu se secesními prvky byl pravděpodobně Jiří Justich. Nájemní dům s obchody čp. 700/II ve Vodičkově ulici realizoval B. 1910–13. 1883 se stal členem Svazu architektů a inženýrů. Byl otcem architekta a stavitele Františka B. ml. (1882–1942).

L: OSND 1/2, s. 786; Toman 1, s. 116; I. Ebelová (ed.), Zápisná kniha pražských stavitelů 1996, s. 43; E. Poche a kol., Umělecké památky Čech 4, 1982, s. 19; P. Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, 1996, s. 278, 294, 455; R. Baťková a kol., Umělecké památky Prahy, Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, 1998, s. 284, 384, 397, 404, 410, 433, 437n., 470, 501, 659, 662, 690; Architekti, s. 90n.; J. E. Svoboda – Z. Lukeš – E. Havlová, Praha 1891–1918, 1997, s. 12, 46, 54, 95, 102n., 105, 128, 135.

Jana Kleinová