BURGER Václav 13.4.1859-18.1.1923

Z Personal
Václav BURGER
Narození 13.4.1859
Místo narození Mořinka u Berouna
Úmrtí 18.1.1923
Místo úmrtí Praha
Povolání

28- Strojař nebo elektrotechnik

37- Doprava, pošty, spoje

BURGER, Václav, * 13. 4. 1859 Mořinka u Berouna, † 18. 1. 1923 Praha, strojírenský a železniční odborník, politik, státník

Strojní inženýr B. zahájil svou kariéru dopravního technika a organizátora jako zaměstnanec Duchcovsko-podmokelské dráhy. 1900 byl povolán do předlitavského c. k. ministerstva železnic ve Vídni. 1911 se stal ředitelem Společnosti státních drah. 1913 se vrátil zpět na vídeňské ministerstvo železnic jako přednosta vozebního odboru.

V době vzniku samostatného československého státu měl již renomé mezinárodně uznávaného železničního odborníka. Krátkou dobu ještě působil ve Vídni, kde pracoval na likvidaci společné agendy dosavadních předlitavských drah. 1919 byl vyslán na mírovou konferenci, aby obhájil přičlenění významné železniční stanice Gmünd (České Velenice) k území Československé republiky. Tento úkol se mu podařilo úspěšně splnit. Po návratu se stal vedoucím odborovým přednostou na ministerstvu železnic nového státu. 15. 9. 1920 až 26. 9. 1921 zastával v úřednické vládě Jana Černého post ministra železnic. Krátce ještě setrval ve vysokých funkcích uvnitř tohoto resortu, 1. 2. 1922 odešel do výslužby. Stal se generálním ředitelem Československé plavební společnosti labské, tuto funkci zastával až do smrti. Dosáhl titulu doktora technických věd (RTDr.).

L: MSN 1, s. 687; OSND 1/2, s. 809; ISN 3, s. 215; KSN 2, s. 206; BL 1, s. 171; Kolář Elity, s. 29; Album representantů, s. 733, 910.

Roman Vondra