BURSCHOVSKY Ferdinand 5.5.1868-19.11.1956

Z Personal
Ferdinand BURSCHOVSKY
Narození 5.5.1868
Místo narození Znojmo
Úmrtí 19.11.1956
Místo úmrtí Altenstadt (Hesensko, Německo)
Povolání

67- Nakladatel nebo vydavatel

47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848

BURSCHOVSKY, Ferdinand, * 5. 5. 1868 Znojmo, † 19. 11. 1956 Altenstadt (Hesensko, Německo), knihtiskař, politik

Dětství prožil ve Znojmě, kde začal studovat na reálce. V osmi letech ztratil otce a vzhledem k omezeným prostředkům rodiny školu nedokončil. Vyučil se knihtiskařem. 1891 se přestěhoval do Moravské Třebové, tam se stal vedoucím místní knihtiskárny Brenner a vydavatelem týdeníku Schönhengster Zeitung. 1893 se oženil, měl čtyři děti. V Moravské Třebové se začal věnovat politické a osvětové činnosti. Aktivně se podílel na německém podpůrném a odborovém hnutí. 1906 koupil tiskárnu Kormann a dům v nedalekém Zábřehu, kam se přestěhoval a 1910 přikoupil sousední dům. 1905 spoluzaložil Německou dělnickou stranu (Deutsche Arbeiterpartei in Österreich). Předsedal dělnickému spolku Bund der deutschen Arbeiter in Mähren se sídlem v Zábřehu, který později přesídlil do Šumperku. Zanedlouho se vedení spolku ujal rodák z nedalekého Třebařova Hans Knirsch. B. vydával časopis Deutsche Wacht s přílohami Friesetaler Bote a Müglitzer Nachrichten, který se záhy změnil v týdeník. Při Deutsche Wacht založil vlastivědnou knižnici, v níž vyšlo několik titulů (např. Falzovy dějiny Zábřehu nebo Elgnerova sbírka pověstí (L. Falz, Geschichte der Stadt Hohenstadt von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1900, 1920; F. Elgner, Aus der Heimat. Sagen und geschichtliche Abrisse vom Ostrande des Schönhengstgaues, 1920). 1945 byl B. internován ve sběrném táboře v Postřelmově u Zábřehu, poté byl odsunut a usadil se v Hesensku. V otcově osvětové a především vydavatelské činnosti pokračoval syn Fritz B. (* 29. 5. 1894 Zábřeh, † 12. 7. 1971 Riedlingen, Německo).

L: Der F. B. 70 Jahre alt, in: Volkswacht 10. 5. 1938, s. 3; O. Wenzelides, Das Altvater-Beskidenland und seine geistige Leistung für das deutsche Volk, 1941, s. 97; F. B. 75 Jahre alt, in: Nordmährischer Grenzbote 4. 5. 1943, s. 3; 6. 5. 1943, s. 3; V. Louda, Politika soustavné zrady, 1948, s. 14; Fritz B. †, in: Mährisch-schlesische Heimat 16, 1971, s. 291; H. Krumpacher, Buchdrucker und Verleger F. B., in: Nordmährisches Heimatbuch 1975, s. 107n.; BL 1, s. 173n.; Slezsko 9, s. 24n.; K. Hawlitschek, Schönhengster Persönlichkeiten, in: Schönhengster Jahrbuch 46, 2000, s. 181; W. Wollmann, F. B. – ein bedeutender Hohenstädter, in: tamtéž 47, 2001, s. 162n.

Jiří Šmeral