BUZEK Kamil 8.9.1874-18.12.1950

Z Personal
Kamil BUZEK
Narození 8.9.1874
Místo narození Milevsko
Úmrtí 18.12.1950
Místo úmrtí Praha
Povolání 61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 361

BUZEK, Kamil, * 8. 9. 1874 Milevsko, † 18. 12. 1950 Praha, pedagog, organizátor československého školství

Bratr organizátora učitelského hnutí Josefa B., manžel spisovatelky Pavly B. (1885–1949). Po absolvování učitelského ústavu nastoupil B. jako učitel matematiky a rýsování na měšťanskou školu na Žižkově, později učil v Nuslích. Při zaměstnání se pokoušel studovat práva na české univerzitě. 1900 se stal členem Masarykovy realistické, od 1918 socialistické (národně socialistické) strany. 1907 se oženil. Byl dlouholetým funkcionářem, jednatelem a od 1919 právním poradcem Jednoty učitelů měšťanských škol, členem výboru Dědictví Komenského. Už před první světovou válkou se detailně zabýval právními předpisy o měšťanských školách, vydal programovou brožuru Zakládejme školy měšťanské. Za války aktivně podporoval odboj a po převratu byl povolán na ministerstvo školství a národní osvěty jako znalec předpisů o národním školství. Od 1920 působil jako přednosta oddělení pro správní, legislativní, ekonomické a personální věci v odboru národního školství (od 1928 ministerským radou). 1933 odešel do výslužby. Podstatně se zasloužil o školské zákonodárství ve sféře národních škol obecných a měšťanských, zejména jako autor zákona o obecním statutu národních škol, o právních poměrech jejich učitelstva, o tzv. újezdních měšťanských školách, o správě nižších stupňů škol, o úpravě poměrů okresních školních inspektorů, o unifikaci národního školství v ČSR, v letech 1919–39 též jako redaktor sbírky Zákony školské. Závažná byla B. publikační činnost jak učebnicová (Měřictví a rýsování pro chlapecké a smíšené měšťanské školy I–IV, Početnice pro chlapecké a dívčí měšťanské školy I–III, Počty v občanském životě), tak právnická (Reforma školské správy v ČSR, Úvod do právní organizace národního školství, Úvod do studia právních základů národního školství, Nejdůležitější zákony a nařízení o národním školství pro zemi Českou, Najdôležitejšie zákony a nariadenia v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej, Újezdní školní rady, Co má škola vědět o právních základech péče o dítě, Příručka školské a osvětové správy, kde byl spoluautorem). V oblasti školské správy patřil B. k prvořadým odborníkům, měl významný podíl na její vysoké úrovni v meziválečné republice.

L: OSND 1/2, s. 820; Kulturní adresář ČSR 1936, s. 56; Pedagogická encyklopedie 1, 1938, s. 155; ISN 3, s. 226.

P: Archiv AV ČR Praha.

Martin Kučera