CALVE Jan Bohumír 1757-1805

Z Personal
Jan Bohumír CALVE
Narození 1757
Místo narození okolí Halle an der Saale (Německo)
Úmrtí 1805
Povolání 71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury
67- Nakladatel nebo vydavatel
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 376

CALVE, Jan Bohumír (též KALBE, KALVE, Johann Gottfried), * 1757 okolí Halle an der Saale (Německo), † 1805?, knihkupec

Do Čech přišel nejpozději 1785, kdy ho jako účetního zaměstnal pražský tiskař, nakladatel a podnikatel Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld. Během 80. a 90. let byl členem pražských zednářských lóží U Tří korunovaných hvězd, Pravda a jednota a U Tří korunovaných sloupů. Vlastní pražskou živnost údajně založil 1786 v domě U Zlaté lilie na Malém náměstí, avšak příjmení C. se v knihkupecké části knižních impres objevuje až od 1790.

Stál u zrodu jednoho z nejstarších dlouhodobě aktivních nakladatelství v Praze. Už zpočátku inklinoval k vydávání jazykově německých naukových děl o české historii, literatuře, jazyku nebo vlastivědě (J. Dobrovský, Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur, F. W. Schmidt, Flora Boëmica inchoata…, I. Cornova, Briefe an einen kleinen Liebhaber aj.). Po jistou dobu vydával též vzdělavatelská a odborná periodika (např. Hesperus 1812–21), okrajově se věnoval též beletristickým titulům pražských Němců (např. K. E. Ebert). Představu si lze udělat z firemních nakladatelských a knihkupeckých nabídek (např. Verzeichniß der eigenen Verlagsbücher des Buchhändlers J. G. C., 1793).

Živnost provozoval do konce života. Několik následujících let stála v čele knihkupectví a nakladatelství vdova, od níž po letitých sporech s Grémiem pražských knihkupců koncesi odkoupil 1810 (1817?) Bedřich Rudolf Tempský, jehož rodina vlastnila firmu až do 1854, kdy prodala knihkupectví a ponechala si jen nakladatelskou část. Od té doby proněmecky orientované nakladatelství fungovalo až do poloviny 20. století. V impresech se ještě někdy užívalo i zakladatelovo jméno.

L: K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860, in: Sborník Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1–19 (přílohy), 1966–1984, s. 67n.; A. Kellner, Buchwesen in Prag. Von Václav Matěj Kramerius bis Jan Otto, 2000, rejstřík; LČL 1, s. 349; J. Podškubka, České svobodné zednářství v průběhu XVIII. století, 2004, rejstřík; S. Vidmanová, Pražští knihkupci a nakladatelé v druhé polovině 18. století, in: Vědecké informace ZK ČSAV 3, 1975, s. 43n.; Voit, s. 148; J. Volf, Prohlídka knihkupectví J. C. 1812, in: Česká revue 20, 1927, s. 252n.; týž, Žádost knihkupce Bedřicha Rudolfa Tempského, majitele knihkupectví J. G. C., o povolení knihtiskárny. Příspěvky k dějinám českého knihtisku, písmolijectví, knihkupectví a antikvariátu na počátku 19. století, in: ČNM 99, 1925, s. 232n.

Petr Voit