CANEVALLE Francesco † 1669

Z Personal
Francesco CANEVALLE
Úmrtí 1669/1682
Povolání 74- Architekt
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 381
Trvalý odkaz http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?curid=85447

CANEVALLE, Francesco (též CANEVALE, CONVAL, Franz), * ?, † 1669/1682?, stavitel

Spolu s Giovannim Ciprianim se podílel na stavbě vnějšího městského opevnění v Českých Budějovicích (po 1639) a barokizoval tamní vyhořelý kostel sv. Mikuláše (1641–49). Kolem 1647 také renovoval budějovický dominikánský kostel Obětování P. Marie. Jeho další dílo a osudy byly nejasné. Někdy bývá ztotožňován se zednickým polírem Franceskem C., který se od 1667 vyskytoval u vídeňského kostela servitů († 13. 4. 1669 Vídeň), stejně tak – a možná pravděpodobněji – by mohl být totožný s lineckým stavitelem tohoto jména († 6. 11. 1682 Linec), který pracoval hlavně pro klášter v St. Florianu nedaleko Lince. Stavitel stejného jména byl doložen také ve službách Carla Luraga v Kladsku při stavbě tamního jezuitského komplexu (po 1654) – ten byl pak s velkou jistotou totožný se stavitelem, který byl 1664 doložen ve službách Otty Nostitze ve Slezsku.

L: Dlabač 1, s. 294; Thieme – Becker 5, s. 500; V. Denkstein, Katedrální chrám sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, 1948, s. 10n.; E. Poche a kol., Umělecké památky Čech 1, 1977, s. 204; G. Skalecki, Deutsche Architektur zur Zeit des dreissigjährigen Krieges, Regensburg 1989, s. 164n.; Saur 16, s. 136n.; Encyklopedie Českých Budějovic, 1998, s. 53; Architekti, s. 98.

Pavel Vlček