CARTELLIERI Paul 22.4.1807-17.7.1881

Z Personal
Paul CARTELLIERI
Narození 22.4.1807
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 17.7.1881
Místo úmrtí Františkovy Lázně
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 392

CARTELLIERI, Paul, * 22. 4. 1807 Vídeň (Rakousko), † 17. 7. 1881 Františkovy Lázně, lázeňský lékař, přírodovědec

Syn kapelníka. Gymnázium vystudoval v Litoměřicích, medicínu na pražské lékařské fakultě, kde 1832 promoval. Poté nastoupil jako knížecí lékař na panství Kinských v České Kamenici. Od 1842 působil jako lázeňský lékař a ředitel lázeňské nemocnice ve Františkových Lázních, kde se současně věnoval balneologickému výzkumu. V zimních měsících 1847 a 1848 studoval v Praze u prof. J. Redtenbachera analytickou chemii. Stal se autorem patrně prvních publikací o slatině ve světové literatuře, objevil několik františkolázeňských léčivých pramenů, mj. Železnatý a pramen, který dnes nese jeho jméno. Velmi se zasloužil o rozvoj Františkových Lázní. 1863 si tam zřídil vlastní lázeňský dům. Byl jmenován dvorním radou a čestným občanem města. Na C. činnost navázal i syn Josef C. (* 19. 2. 1849 Františkovy Lázně, † 6. 8. 1909 Františkovy Lázně), který po ukončení chebského gymnázia podobně jako otec absolvoval medicínu na pražské lékařské fakultě a 1872 získal doktorský titul. Poté pracoval na chirurgickém oddělení v pražské všeobecné nemocnici. Od 1874 působil jako praktický a lázeňský lékař ve Františkových Lázních. Při těžbě rašeliny k balneologickým účelům mezi 1886–1902 se zajímal také o archeologii. Jeho nálezy kamenných nástrojů, zvířecích kostí a dřevěných kůlů, o nichž uveřejňoval zprávy, se pak staly základem sbírek Městského muzea ve Františkových Lázních a v Chebu. Podobně jako otec byl jmenován čestným občanem města.

D: Paul C.: Die Heilkräfte Kaiser-Franzensbad’s, 1846; Monographie der Mineralmoorbäder zu Franzensbad bei Eger in Böhmen, 1852; Grundzüge der med. Polizei der Mineralquellen und Heilbäder, 1855; Josef C.: Das Franzensbader Moorlager und seine Vorkommnisse, 1893; Pfahlbauten und prähistorische Funde im Franzensbader Moor, in: H. Gradl, Geschichte des Egerlandes, 1893, s. 406n.

L: BL 1, s. 184; EBL 1, s. 97 (s další bibliografi í); Pavel C., in: Bohemia 22. 7. 1881; Prager medizinische Wochenschrift 6, 1881, s. 291; Unser Egerland 23, 1925, s. 45n.; H. Sturm, Das Franzensbader Museum, 1935, s. 42; V. Křížek, Obrazy z dějin lázeňství, 1987, s. 114; Josef C., in: Prager medizinische Wochenschrift 34, 1909, s. 450; Sklenář, s. 104.

P: Archiv UK Praha, fond M 64 p. 38.

Ludmila Hlaváčková, Marie Makariusová