CIBULKA Izaiáš ?1540-25.8.1582

Z Personal
Izaiáš CIBULKA
Narození 1540
Místo narození Bystřice nad Pernštejnem
Úmrtí 25.8.1582
Místo úmrtí Kralice nad Oslavou
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 408

CIBULKA, Izaiáš (též CAEPOLA), * před 1550 Bystřice nad Pernštejnem, † 25. 8. 1582 Kralice nad Oslavou, kněz jednoty bratrské, hebraista, překladatel

Vzdělání nabyl v jednotě bratrské, která ho v první polovině 60. let vyslala studovat na univerzitu ve Wittenbergu. Na kněze jednoty byl vysvěcen 1572. Patřil k žákům Jana Blahoslava, v jehož blízkosti se pohyboval až do jeho smrti. 1571–73 z jeho popudu podnikl tři cesty do Německa, během nichž významně přispěl k překladu bratrské konfese do němčiny (který uskutečnil jeho někdejší učitel Esrom Rüdinger), i k jejímu vydání ve Wittenbergu. Později pomáhal i Joachimu Camerariovi, jenž psal latinskou kroniku o dějinách jednoty bratrské.

Jako znalec hebrejštiny C. působil na bratrské akademii v Ivančicích. 1577 byl povolán do vedení jednoty bratrské a stal se členem úzké rady, přičemž mu byla svěřena péče o vydání bratrského překladu bible. Patřil k širšímu překladatelskému týmu, který pracoval pod vedením Jana Eneáše, bratrského seniora a písaře, v C. rukou však zároveň ležela i hlavní redakce a revize dodávaných textů. Do Kralic nad Oslavou, kde byl C. duchovním správcem, byla přesunuta i bratrská tiskárna, a tam v úzké spolupráci s tiskařem Zachariášem Solínem vydal 1579–82 první tři svazky tzv. Šestidílky (tj. prvního vydání Bible kralické), obsahující překlad celého Starého zákona kromě knih prorockých a apokryfů. C. nečekaná smrt však způsobila dočasné přerušení vydávání tohoto díla, k jehož obnovení došlo až 1587.

D: Zpráva o jednání ve Wittenbergu 1573, in: Quellen zur Geschichte der Böhmischen Brüder (ed. A. Gindely), Wien 1859, s. 345n.; Biblí česká 1–3, 1579–1582 (nové, fotomechanické vydání: Kralitzer Bibel. Kralická bible. Facsimile Biblia Slavica I.3, ed. H. Rothe – F. Scholz 1–3, Paderborn – München – Wien – Zürich 1995).

L: Jireček 1, s. 122n.; OSN 5, s. 349; V. Fialová, Kraličtí impresoři, in: Z kralické tvrze 2, 1968, s. 7n.; Kralitzer Bibel. Kralická bible. Facsimile Biblia Slavica I.3, ed. H. Rothe – F. Scholz, 7, Kommentare, Paderborn – München – Wien – Zürich 1995; V. Kyas, Česká bible v dějinách národního písemnictví, 1997.

Jaroslav Boubín