CIMMERMANN Jan Kašpar 31.12.1671-8.5.1716

Z Personal
Jan Kašpar CIMMERMANN
Narození 31.12.1671
Místo narození Kladno
Úmrtí 8.5.1716
Místo úmrtí Slaný
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
61- Pedagog
53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 420-421

CIMMERMANN, Jan Kašpar (též ZIMMERMANN, řád. jm. P. Theophilus a S. Amando), * 31. 12. 1671 Kladno, † 8. 5. 1716 Slaný, piarista, pedagog, historik

Studoval nejspíše na piaristickém gymnáziu ve Slaném, kde sídlili piaristé od 1658. Po vstupu do řádu v piaristickém noviciátu v koleji v Lipníku nad Bečvou 1. 11. 1688 přijal řádové jméno Theophilus a S. Amando. Noviciát ukončil po dvou letech. Věnoval se výuce v nižších třídách a dalším studiím. Kněžská svěcení získal 1693–96. V roce 1697 učil v gramatice a v syntaxi (3. a 4. třída gymnázia). 1700–04 působil ve Slaném jako učitel a profesor gymnázia. Stal se i prefektem (ředitelem) koleje v Benešově, na jejímž obsazení měli slánští piaristé zájem. Po C. příchodu do Benešova (28. 9. 1704) si ho vybral tehdejší majitel panství Konopiště hrabě František Karel Přehořovský z Kvasejovic za zpovědníka a vychovatele dětí. 1710 se stal rektorem koleje v Benešově, od 12. 7. 1715 zastával tuto funkci ve Slaném. Tehdy začal psát první anály zdejší piaristické koleje. Podlehl nemoci, kterou vyvolala stará zranění utrpěná při hře s dětmi majitele konopišťského panství.

L: V. Bartůšek, Šíření piaristických kolejí a škol v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století v souvislostech kulturních dějin, in: Paginae historiae 11, 2003, s. 32n., zejména s. 37, 41 a 42; týž, Benešovské gymnázium v prvním období své existence, in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 43, 2003, s. 37n.; A. Krecar, Dějiny c. k. vyššího gymnázia ve Slaném. Výroční zpráva c. k. státního vyššího gymnázia ve Slaném za školní rok 1901/02, s. 17n.

P: MZA Brno, E 53 Piaristé Mikulov, č. kn. 11 A 11, Album Provinciae Germaniae Scholarum Piarum…č. 399; NA Praha ŘPi, kolej Kroměříž, Seznam členů koleje (Familiae collegii Cremsiriensis), 1687–1870, č. kn. 327; tamtéž, kolej Slaný. Papežské buly čtené v určité dny (Liber parte priore exhibens bullas…), č. kn. 555, nefol.; SOkA Benešov, Piaristická kolej Benešov, Annales Domus Beneschoviensis I. l. XXXVII–LV; NA Praha, ŘPi, kolej Slaný, Dějiny koleje. Kniha I. (Historiae domus Liber I.) 1659 (1658)–1784, s. 1n.

Václav Bartůšek