CLAM-GALLAS František 26.7.1854-20.1.1930

Z Personal
František CLAM-GALLAS
Narození 26.7.1854
Místo narození Liberec
Úmrtí 20.1.1930
Místo úmrtí Frýdlant
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 432-433

CLAM-GALLAS, František, * 26. 7. 1854 Liberec, † 20. 1. 1930 Frýdlant, velkostatkář, právník, politik

Byl jediným synem rakouského generála hraběte Eduarda C. (1805–1891). Vysokoškolská studia absolvoval ve Vídni (právo, hospodářství), vedle toho se zabýval historií, literaturou a uměním. 20. 4. 1882 se oženil s Marií, roz. Hoyos-Sprinzensteinovou (1858–1938), s níž měl sedm dcer. Po smrti otce 1891 převzal rozsáhlá panství Liberec, Frýdlant, Grabštejn a Lemberk, po 1918 se jeho nemovitý majetek zmenšil v důsledku pozemkové reformy. 1895–1918 byl členem panské sněmovny, od 1901 zasedal v českém zemském sněmu za velkostatkáře. 1898 získal Rytířský kříž Leopoldova řádu, 1901 jej císař jmenoval skutečným tajným radou a komořím, byl čestným členem Řádu maltézských rytířů. Jeho osobou rod vymřel po meči.

Patřil k zakladatelům Gesellschaft für neuere Geschichte Österreichs (1903, Společnost pro novější dějiny Rakouska), zasloužil se o zpřístupnění frýdlantského zámeckého archivu. Dbal o ochranu historických památek (např. nechal provést rekonstrukci chrámu v Hejnicích a postavit Führichův pomník v Chrastavě), podporoval řadu dobročinných a vlastivědných spolků. Umožnil budování turistických cest i ubytoven ve svých lesích a v Jizerských horách.

K jeho zálibám patřil sport. Byl mj. členem Jockey klubu Rakouska, vídeňského golfového a rakouského automobilového klubu, zakladatelem a prezidentem Vídeňské jezdecké asociace (Wiener Reitervereinigung) a prvního vídeňského tenisového klubu.

L: OSND 1/2, s. 906; J. Bergl, F. C. †, in: Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde des Jeschken-Isergaues 24, 1930, s. 4n.; Internationaler Sport, Exzellenz F. Graf C., 1928–1929, zvl. č.; BL 1, s. 204; E. Krause, Der ehemalige Grossgrundbesitz von Graf F. C., in: Reichenberger Heimatblatt 11, 1994, s. 6n.; L. Pivrncová, F. C. (1854–1930) – příspěvek k poznání života šlechty na přelomu století, diplomová práce, 2007, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí n. L.

P: rodinný archiv Clam-Gallasů, SOA Litoměřice, pobočka Děčín.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Helena Smíšková