CLAM-GALLAS Kristián Filip 29.4.1748-8.2.1805

Z Personal
Kristián Filip CLAM-GALLAS
Narození 29.4.1748
Místo narození Praha
Úmrtí 8.2.1805
Místo úmrtí Praha
Povolání 39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 433

CLAM-GALLAS, Kristián Filip (též Christian Philipp), * 29. 4. 1748 Praha, † 8. 2. 1805 Praha, velkostatkář, podnikatel

Byl nejstarším synem Jana Kryštofa C. (1757 získal český inkolát, 1759 povýšen do hraběcího stavu), který po svém strýci Filipu Josefovi Gallasovi († 1757 bez mužských potomků) zdědil jméno i erb. Stal se prvním nositelem příjmení Clam-Gallas. Od 1770 byl majitelem panství Frýdlant, Liberec, Grabštejn a Lemberk, téhož roku se ve Vídni oženil s Karolinou Josefinou Šporkovou (1752–1799), s níž měl 4 syny a 2 dcery. C. usiloval o rozkvět zděděného majetku, podporoval rozvoj průmyslového podnikání (textil, sklářství), v duchu josefinských reforem dbal i o úroveň školství na svých panstvích a byl znám zejména stavební činností. Jeho zásluhou byly přestavěny staré dřevěné domy v Liberci v nové zděné. Nechal opravit zámek Lemberk, zpustlý od sedmileté války, zakládal nové vsi (např. jeho jménem nazvaný Kristiánov v Jizerských horách). Patrně nejvýznamnější akcí na Frýdlantsku bylo založení Lázní Libverda, využívajících železité prameny objevené nedaleko Hejnic 1785 lékařem J. H. Bauerem. Lázně se staly velmi oblíbeným místem s významnou klientelou. Na pražském Smíchově založil C. známý park – Klamovku. Jeho pražský palác byl jedním ze společenských center šlechty, konaly se tu plesy i koncerty, 1787 tam účinkoval i W. A. Mozart a 1796 L. van Beethoven. Rodinný majetek převzal po C. smrti nejstarší syn Kristián Kryštof (1771–1838).

L: A. Ressel, Beiträge zur Geschichte der gräflichen Familien Gallas und Clam-Gallas, in: Mitteilungen des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Isergaues 23, 1929, s. 84n.; R. Anděl – R. Karpaš, Frýdlantsko, 2002, s. 67n.; V. Ledvinka – B. Mráz – V. Vlnas, Pražské paláce, 1995, s. 79n.; BL l, s. 203; Jakubcová, s. 114.

P: rodinný archiv Clam-Gallasů, SOA Litoměřice, pobočka Děčín.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Helena Smíšková