COCSELL Michal Josef ?1680-1747

Z Personal
Michal Josef COCSELL
Narození asi 1680
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 1747
Místo úmrtí Praha
Povolání 88- Umělecký řemeslník
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 441

COCSELL, Michal Josef, * asi 1680 Vídeň (Rakousko), † 1747 Praha, zlatník

Řemeslu se vyučil u svého otce Octaviana C. ve Vídni. Od 1717, kdy se oženil s vdovou po zlatníku J. J. Brullusovi, byl mistrem a měšťanem na Starém Městě pražském. Pracoval zejména pro církevní objednavatele, mj. vytvořil monstrance se soškou Bolestné Panny Marie pro kostel v Bílině, práce pro katedrálu sv. Víta, křížovníky s červenou hvězdou v Praze, Valdštejnskou monstranci a kalich do pražské Loretánské pokladnice. Ve 20. letech 18. století pracoval pro břevnovské benediktiny a pro mariánskou pokladnici ve Staré Boleslavi dodal kalich se třemi postavami ctností na nodu, 1724 vyrobil pro staroměstský zlatnický cech relikviář sv. Eligia se scénami ze života světce. Pro pražskou židovskou obec zhotovil tepaný štít na tóru. Mezi jeho klienty patřil také K. I. Dientzenhofer. Ve své dílně zaměstnával čtyři tovaryše a s přiznaným ročním výdělkem 1 500 zlatých byl nejbohatším zlatníkem v Praze. Patřil mezi nejvýznamnější řemeslníky v tomto oboru v období vrcholného baroka u nás, své dílo značil iniciálami MIC.

L: J. Hráský, Zlatníci českého baroka, in: Acta UPM 17, D 5, 1987, s. 27n.; D. Stehlíková, Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, 2003, s. 84; NEČVU 1, s. 109.

Michal Šroněk