CULKA Zdeněk 9.2.1915-29.1.1998

Z Personal
Zdeněk CULKA
Narození 9.2.1915
Místo narození Nymburk
Úmrtí 29.1.1998
Místo úmrtí Praha
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 474

CULKA, Zdeněk, * 9. 2. 1915 Nymburk, † 29. 1. 1998 Praha, hudební spisovatel

Ve 30. letech se učil zpěvu a hře na klavír, housle a varhany. Vystudoval Právnickou fakultu UK (1935–39 a 1945–46) a vedle toho navštěvoval přednášky (mj. Z. Nejedlého, J. B. Foerstra a J. Huttera) na katedře hudební vědy Filozofické fakulty UK (1934–39 a 1945–48, z toho 1946–48 jako řádný student, skončil však studium bez závěrečných zkoušek). Hudební vědě se C. dlouho věnoval jen jako zálibě. Začal pracovat jako úředník, resp. právník (1939–58). Poté byl 1958–65 z politických důvodů pomocným dělníkem ve Výstavnictví, n. p. Svou muzikologickou erudici mohl oficiálně uplatnit až v Hudebním oddělení Národního muzea v Praze (1965–75 akvizice a evidence sbírkových fondů a předmětů, příprava expozic a výstav aj.). Byl činný v hudebních spolcích v Nymburku a v Praze, kde se mj. stal jednatelem Přítomnosti (1946–48) a redaktorem Zpráv Bertramky (1958–61). Sbíral a publikoval zejména údaje o hudebním životě na Nymbursku, o českém varhanářství a klavírnictví. Přispíval do hudebních časopisů a psal hesla do hudebních encyklopedií. Prováděl spartace skladeb a vyvíjel přednáškovou činnost. V C. pozůstalosti zůstalo množství dosud nepublikovaného materiálu.

D: A. Dvořák v Nymburku, 1941; Tři Smetanovy koncerty ve prospěch ND r. 1862, 1941; Nymburská Smetaniana, 1944; Památce Fr. Symona, 1944; Hudební vývoj Sadské, 1946; Dějiny Nymburského Hlaholu, 1950; Hudební vývoj Nymburka, 1954; Inventáře hudebních nástrojů a hudebnin piaristické koleje v Kosmonosích, in: Příspěvky k dějinám české hudby 2, 1972; Žák Beethovenův a učitel Lisztův, in: Hudební rozhledy 10, 1957, č. 16, s. 664n.; Několik dokladů k životopisu B. M. Černohorského, in: Hudební věda 3, 1966, č. 2, s. 352n.; Varhanní skladby B. M. Černohorského?, in: tamtéž 5, 1968, č. 4, s. 599n.; Pražské varhanářské smlouvy ze 17. a 18. století, in: tamtéž 11, 1974, č. 4, s. 372n.; Pražské prameny k historii polních trubačů a tympánistů, in: tamtéž 13, 1976, č. 4, s. 362n., 14, 1977, č. 1, s. 72n.; K historii turnéřů, polních trubačů a tympánistů na Moravě, in: tamtéž 15, 1978, č. 1, s. 69n.; Poznámky k problematice Černohorského školy, in: Opus musicum 6, 1974, č. 2, s. 33n.

L: HS 1, s. 172 (kde nepřesnosti v osobních údajích, úplnější přehled starších prací).

P: NA Praha, inventář D. Culková – J. Kahuda, 2004.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Mojmír Sobotka