CVRČEK Josef 7.12.1868-28.7.1914

Z Personal
Josef CVRČEK
Narození 7.12.1868
Místo narození Královské Vinohrady (Praha)
Úmrtí 28.7.1914
Místo úmrtí Královské Vinohrady (Praha)
Povolání 53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 483

CVRČEK, Josef, * 7. 12. 1868 Královské Vinohrady (Praha), † 28. 7. 1914 Královské Vinohrady (Praha), historik, pedagog

Povoláním středoškolský učitel působil převážně ve svém rodišti. Podporoval nemajetné studenty a mnohé honoráře za své publikace věnoval podpůrnému fondu gymnaziálnímu. Spojoval české národně emancipační snahy s poznáním a popularizací dějin české reformace. Badatelsky se věnoval především jednotě bratrské. Prostřednictvím Č. Zíbrta spolupracoval s Národním muzeem, pro které přepisoval prameny uložené v bratrském archivu v Ochranově (německém Herrnhutu). Poznatky získané při této práci využil v článcích publikovaných nejčastěji v Českém lidu. Ceněná byla zejména C. studie Z archivu Ochranovského. Kulturně-historické paběrky (1897). Jeho práce obsahovaly velké množství původních informací, metodologicky a interpretačně však k nim měli výhrady už současníci. To se týkalo i jeho nejvýznamnější publikace Antonín Brus z Mohelnice (1896). Spolupráce s Č. Zíbrtem přivedla C. také ke zkoumání tzv. kulturních dějin a národopisných témat. Regionem, na který se v tomto svém výzkumu koncem 19. a počátkem 20. století zaměřil, bylo Bzenecko.

D: Antonín Brus z Mohelnice, 1896; Prosba „rolníků“ bzeneckých roku 1777, aby lány jim udělené zase jim odňaty byly. (Z archivu bzeneckého vypsal J. C.), in: ČL 3, 1894, s. 42n.; Z archivu Ochranovského. Kulturně- historické paběrky, in: tamtéž 6, 1897, s. 128n.; Bzenecko. Lidopisné obrázky z moravského Slovácka, in: tamtéž 13, 1904, s. 472n.; Z činnosti tribunálu bzeneckého, in: tamtéž 30, 1930, s. 276n.; Prodej zboží Boleslavského a píseň, in: tamtéž 30, 1930, s. 350; Kulturně-historické a lidovědné výpisky z archivů domácích i cizích I. (spoluautor), in: tamtéž, s. 280n.; Knihy a právo horenské při městě Bzenci, in: ČMM 17, 1893, s. 335n.; Vzpomínky na Karla Hynka Máchu (ed.), 1901.

L: MSN 1, s. 918; Kutnar, s. 570.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavla Vošahlíková