CZIKANN Johann (Evangelista) Jakob Heinrich Peter 10.7.1789-10.6.1855

Z Personal
Johann (Evangelista) Jakob Heinrich Peter CZIKANN
Narození 10.7.1789
Místo narození Brno
Úmrtí 10.6.1855
Místo úmrtí Brno
Povolání

12- Geograf

68- Redaktor nebo žurnalista

CZIKANN, Johann (Evangelista) Jakob Heinrich Peter, (též CZIKAN), * 10. 7. 1789 Brno, † 10. 6. 1855 Brno, právník, topograf, encyklopedista

Byl synem brněnského magistrátního rady a starosty (1804–21) Johanna C. a Kateřiny Viktorie, sestry historika Johanna Petra Cerroniho. Středoškolská studia absolvoval v rodišti, pokračoval na právech v Olomouci. Od 1808 pracoval u brněnského zemského soudu, 1809 vstoupil do moravské zeměbrany, v níž byl uváděn jako nadporučík. 1815–21 pracoval v Brně jako redaktor novin Brünner Zeitung. Zároveň pokračoval v právnické praxi, působil u moravskoslezského apelačního soudu, od listopadu 1821 pak u nejvyššího soudu ve Vídni a od 1834 byl dvorským sekretářem.

C. publikoval jak knižně, tak časopisecky (Annalen der österreichischen Literatur und Kunst, Moravia, Taschenbuch für die Geschichte Mährens ad.) četná historická, geografická a literárně- vědecká pojednání. Jeho největším dílem byla spolu s Franzem Gräfferem vydaná Oesterreichische National-Encyklopaedie, první svého druhu v Rakousku o celkovém rozsahu šesti svazků (1835–37). Pořídil soupis a vydal katalog zděděné Cerroniho knihovny a sbírek.

D: Die lebenden Schriftsteller Mährens, 1812; Erdkunde Mährens, 1814; Scherschnicks Ehrengedächtnis, 1815; Vaterländische Beiträge historischen Inhaltes, 1819; Bibliotheca Cerroniana, Wien 1833–34; Oesterreichische National-Encyklopaedie … (6 svazků a svazek dodatků), Wien 1835–37.

L: Wurzbach 3, s. 109n.; OSN 5, s. 365 (jako Cikán); BL 1, s. 227n.; ÖBL 1, s. 164; M. Kudělka, Korespondence L. J. Šeršníka s Janem Petrem Cerronim a J. J. C., in: Slezský sborník 51, 1953, s. 260n.; Encyklopedie dějin města Brna (www.encyklopedie.brna.cz/).

P: MZA Brno, fond E 67 Sbírka matrik, č. 16 942, matrika narozených římskokatolického farního úřadu Brno – sv. Petr a Pavel, sv. II, fol. 346; tamtéž, č. 16 960, matrika zemřelých římskokatolického farního úřadu Brno – sv. Petr a Pavel, sv. III, fol. 340.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek, Gustav Novotný