DÖRFL Rudolf 18.4.1855-7.10.1938

Z Personal
Rudolf DÖRFL
Narození 18.4.1855
Místo narození Velký Bečkerek (nyní Zrenjanin, Srbsko)
Úmrtí 7.10.1938
Místo úmrtí Praha
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 318

DÖRFL, Rudolf (též DOERFL), * 18. 4. 1855 Velký Bečkerek (nyní Zrenjanin, Srbsko), † 7. 10. 1938 Praha, strojírenský odborník, pedagog

Pocházel z tehdy uherského Banátu, z části, která po první světové válce připadla Srbsku jako Vojvodina. Vystudoval 1870–76 pražskou německou techniku, 1877 se na ní habilitoval jako soukromý docent, 1883 byl jmenován mimořádným, 1925 pak řádným profesorem pro obor nauka o strojích a stavba strojů. 1895/96 se stal rektorem školy, 1897/98 a 1906/07 byl zvolen děkanem její fakulty strojního a elektrotechnického inženýrství. 1906 na škole zprovoznil strojní laboratoř, první svého druhu v Rakousku-Uhersku. Pro průmyslovou výrobu v Čechách, Německu i Anglii navrhoval parní kotle. Řadu jeho řešení publikovaly odborné časopisy, např. pražské Technische Blätter (1879–1911), Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure (Düsseldorf 1922, 1930) nebo Dinglers Polytechnisches Journal (Stuttgart 1883–85) aj. Ve výzkumné práci se soustředil na otázky normalizace, 1928 zastupoval ČSR v Haagu na jednáních o normách pro parní turbiny, předsedal jednáním ISA (International Standart-Association) 1928 v Praze a 1930 v Paříži. Ve škole vychoval řadu odborníků pro rychle se rozvíjející průmysl. Odmítl nabídky několika technik v Německu. Dlouhou dobu (do 1925) na škole předsedal komisi pro státní zkoušky z oboru strojírenství, poté až do svých 80 let zůstal na škole ještě jako suplent nauky o tepelných strojích. Pro německé studenty založil cestovní nadaci, která jim financovala odborné exkurze do Německa, Belgie, Švédska, Itálie a Švýcarska. V Praze se zasloužil o vybudování studentské koleje, která nesla jeho jméno. Pražská a stuttgartská technika udělily D. čestný doktorát, stal se čestným členem několika německých odborných spolků. 1912 byl jmenován členem rakouské panské sněmovny.

D: Der Neubau für die Maschinenbauschule und das Maschinenbaulaboratorium der k. k. Deutschen technischen Hochschule in Prag, 1908; Dampfmaschinen und Ausführung der Dampfturbinen, in: Die Hütte – Des Ingenieurs Taschenbuch, Berlin 1925, 1930; 30 Jahre Dampfturbinenbau in den Maschinenfabriken der Tschechoslowakischen Republik, in: Mitteilungen des Hauptvereines deutscher Ingenieure, 1935.

L: Birk, s. 92–93; Die k. k. deutsche technische Hochschule in Prag 1806– 1906, Festschrift zur Hundertjahrfeier (ed. F. Stark), 1906, s. 382; OSND 2/1, s. 190; ÖBL 1, s. 191; BL 1, s. 266; R. D., in: Mitteilungen des Hauptvereines deutscher Ingenieure, 1925, s. 107n.; nekrolog in: Forschungen und Fortschritte 14, Berlin 1938, s. 375; J. Boehm-Pilsen, Die deutsche technische Hochschule in Prag, München 1991, s. 252.

Marie Makariusová, Eva Boháčová