DÖRR (Josef) August 29.7.1846-20.8.1921

Z Personal
(Josef) August DÖRR
Narození 29.7.1846
Místo narození Frankfurt nad Mohanem (Německo)
Úmrtí 20.8.1921
Místo úmrtí Smilkov u Benešova
Povolání 53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 320

DÖRR, (Josef) August (též DOERR), * 29. 7. 1846 Frankfurt nad Mohanem (Německo), † 20. 8. 1921 Smilkov u Benešova, historik, genealog

Pocházel z patricijské rodiny, vychován byl ve Švýcarsku. Od 1878 žil na velkostatku ve Smilkově ve středních Čechách, který koupil otec. 1896 byl povýšen do šlechtického stavu, jím však rod vymřel. Vedl vzorné hospodářství, zároveň se zajímal i o heraldiku a genealogii. Sebral množství historického materiálu o české šlechtě. Kromě knižních publikací (z nich nejvýznamnější Der Adel… byl důkladný výpis a rejstřík erbovních listů z královských majestátů, tzv. saalbuchů) vydal řadu článků i pro podobně zaměřený časopis Adler, pro nějž připravoval i rodopisný rejstřík. Menší články publikoval i v Pojednáních KČSN a pro Společnost přátel starožitností připravil (1901) reprodukci stížného listu české šlechty ke kostnickému koncilu. Jeho práce byly oceňovány jako pečlivé a důkladné.

D. genealogicko-heraldická sbírka byla uložena v Národním archivu v Praze. Knihovna byla ve 30. letech prodána v aukci Thunům, kteří ji přemístili do Jílového u Děčína.

D: Der Adel der böhmischen Kronländer, 1900; Genealogisches Quellenmaterial zur Geschichte des österreichischen Adels (A–Bi), 1927–36.

L: OSN 28, s. 276 (Augustin von D.); ÖBL 1, s. 191–192; BL 1, s. 266; H. Jäger-Sunstenau, August von D. und seine genealogische Sammlung, in: Adler 14, 1987, s. 286–288; M. Buben, Encyklopedie heraldiky, 1994, s. 95 (s datem narození 29. 6. a úmrtí 21. 8.); P. Mašek, Modrá krev, 1999, s. 72; týž, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (A–M), 2008, s. 188.

Jiří Martínek