DANĚK Ladislav 22.4.1889-10.3.1961

Z Personal
Ladislav DANĚK
Narození 22.4.1889
Místo narození Jiříkovice u Brna
Úmrtí 10.3.1961
Místo úmrtí Brno
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 119

DANĚK, Ladislav, * 22. 4. 1889 Jiříkovice u Brna, † 10. 3. 1961 Brno, právník, politik

Pocházel z rolnické rodiny. Jeho otec byl starostou rodné obce. D. absolvoval klasické gymnázium v Brně (1911), poté vystudoval právnickou fakultu české univerzity v Praze (JUDr. 1916). Za první světové války sloužil v rakousko-uherské armádě. Po návratu z fronty pracoval od 1919 jako koncipient v různých advokátních kancelářích v Brně, 1927 si otevřel vlastní advokátní kancelář. Již jako středoškolský student se angažoval v katolickém mládežnickém hnutí, přičinil se o založení orelské jednoty v Jiříkovicích a stal se jejím starostou. Na univerzitě brzy stanul v popředí katolického studentského hnutí a 1912 byl zvolen předsedou České ligy akademické, jejíž činnost přerušila válka. Po vzniku ČSR se významně angažoval v ČSL, ve které byl pověřen funkcí přednosty Ústřední zemské politické kanceláře ČSL na Moravě a získal úřad moravského zemského generálního tajemníka. Zároveň předsedal krajské lidové radě v Brně, působil ve výboru Svazu lidových zemědělců a angažoval se i v lidoveckém družstevním hnutí. 1919 byl zvolen prvním starostou brněnské župy Sušilovy a 1920 se stal prvním zemským starostou Orla na Moravě. 1922 se výrazně podílel na přípravě orelského sletu v Brně, který byl jednou z nejvýznamnějších akcí prvorepublikového Orla. 1925–35 působil jako poslanec Národního shromáždění, byl členem ústavně -právního a imunitního výboru poslanecké sněmovny. Jako poslanec opustil místo generálního tajemníka strany i funkce orelské, avšak byl zvolen členem zemského výkonného výboru ČSL na Moravě a přenesl svou činnost na širší stranické pole. Po Mnichovu a zániku ČSL byl činný ve Straně národní jednoty a na počátku německé okupace v Národním souručenství. Poté se stáhl do ústraní. V politické činnosti vždy důsledně spojoval křesťanské a národní pozice.

L: Album representantů, s. 921; M. Pehr a kol., Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích, 2007, s. 58.

P: Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, osobní spis JUDr. L. D.

Michal Pehr