DAUBLEBSKÝ ze Sternecku Jakub Josef 26.5.1800-9.12.1878

Z Personal
Jakub Josef DAUBLEBSKÝ ze Sternecku
Narození 26.5.1800
Místo narození České Budějovice
Úmrtí 9.12.1878
Místo úmrtí Praha
Povolání

44- Právník

61- Pedagog

DAUBLEBSKÝ ze Sternecku, Jakub Josef (též DOUBLEBSKÝ, DOUDLEBSKÝ), * 26. 5. 1800 České Budějovice, † 9. 12. 1878 Praha, právník, advokát

Příslušník tzv. pražské větve starého českobudějovického patricijského rodu, nobilitovaného 1620. Otec František Eusebius D. (1750–1815) zastával 1788–1815 funkci prvního stálého purkmistra v regulovaném magistrátu Českých Budějovic a získal si značné zásluhy o město v době napoleonských válek. D. studoval 1816–23 s podporou Strakovy nadace filozofii a práva na pražské univerzitě. 1822–30 působil v pražské advokátní kanceláři P. Schlossera, 1824 složil soudcovskou zkoušku u apelačního soudu, 1825–26 rigorózum a získal titul JUDr. 1830–33 pracoval v pražské advokátní kanceláři známého polyhistora JUDr. Matyáše Kaliny z Jäthensteina (1772–1848), s jehož dcerou Marií se 1829 oženil a měl s ní devět dětí – z nich vynikli majitel pětatřicátého pěchotního regimentu a vojenský velitel města Vídně Mořic D. (1834 až 1917) a geodet, astronom, geofyzik Robert D. (1839–1910). Manželem dcery Marie se stal hudební skladatel Vilém Blodek (1834–1874). D. si přivydělával 1832–35 jako justiciár ve Zbraslavi, 1832 současně vykonával tutéž funkci na panství Statenice a Kamýk. 1834 složil advokátskou zkoušku a úspěšně se ucházel o místo v rodných Českých Budějovicích, ale nakonec dal přednost Praze. Zemským advokátem byl D. jmenován 1835. Přestože později uvažoval o dráze notáře, zůstal až do konce života u advokacie.

Jako zemský advokát si D. vybudoval značné renomé. V bouřích 1848 dával veřejně najevo své konzervativní stanovisko a angažoval se v pražské měšťanské Národní gardě, kde 23. 10. 1848 získal hodnost nadporučíka. 1848/49 byl děkanem pražské právnické fakulty. Později se uplatňoval jako zkušební komisař u advokátských zkoušek. 1868–69 se podílel na přípravách nového advokátního řádu a na organizování pražské advokátní komory, do jejíhož čela také usedl, zprvu jako viceprezident a posléze prezident, na funkci ze zdravotních důvodů rezignoval. Byl členem řady zájmových i charitativních organizací. Z pozůstalosti byly věnovány knihovně a archivu NM četné staré tisky a cenné historické listiny, jež D. shromáždil v souvislosti s právněhistorickými výzkumy.

L: Das Leichenbegängniß, in: Bohemia 12. 12. 1878; Königl. böhmisches Museum, in: Politik 9. 2. 1879; Wurzbach 38, s. 298; BL 1, s. 233; DUK 3, s. 126, 336; T. Sterneck, Pražské bouře roku 1848 a rodina advokáta z Českých Budějovic, in: Staré Budějovice 3, 2008, s. 105–116.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Sterneck