DEYM ze Stříteže Bedřich 21.5.1866-2.1.1929

Z Personal
Bedřich DEYM ze Stříteže
Narození 21.5.1866
Místo narození Nemyšl u Mladé Vožice
Úmrtí 2.1.1929
Místo úmrtí Praha
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 194-195

DEYM ze Stříteže, Bedřich, * 21. 5. 1866 Nemyšl u Mladé Vožice, † 2. 1. 1929 Praha, politik, velkostatkář

Narodil se v česko-pruské větvi rodu, která vlastnila od 1822 zámek v Nemyšli. Otec byl Felix Jiří D. (1832–1892) a matka Sophie, roz. Bulgarini d’Elci (1836–1894). Dědečkem D. byl národohospodář Friedrich D. (1801–1853). D. absolvoval německé státní gymnázium na Malé Straně v Praze, práva studoval na pražské české univerzitě (nějaký čas také v Mnichově), 1889 mu byl udělen doktorát práv. Po skončení vojenské služby působil 1889–90 jako úředník na pražském místodržitelství, potom v Brucku an der Leitha, od 1891 na prezidiu solnohradské zemské vlády. Po smrti otce začal spravovat rodinný velkostatek Nemyšl. Od 1894 pracoval opět na místodržitelství, od 1895 v okresním zastupitelstvu v Mladé Vožici. 1899 opustil státní služby. 1897–1907 zasedal v říšské radě, kde zastupoval konzervativní klub českého velkostatku, 1900–13 byl poslancem českého zemského sněmu. Hájil české zájmy a patřil mezi přední členy státoprávní šlechty, která stála v opozici vůči vídeňské vládě. 1891 získal titul komořího, stal se čestným rytířem maltézského řádu, členem ředitelství Ústřední hospodářské společnosti pro Království české, předsedou správní rady První všeobecné a. s. pro pojištění na život, členem obchodní komory v Českých Budějovicích. 1906 koupil velkostatek ve Starém Jičíně, od 1908 tam i s rodinou trvale žil. Po převratu v říjnu 1918 poskytl svůj palác v Jindřišské ulici v Praze Národnímu výboru. Ze záboru během československé pozemkové reformy mu byl pro zásluhy o vznik republiky propuštěn veškerý majetek, tedy velkostatky Nemyšl, Mitrovice a Starý Jičín. 1898 se oženil v Třešti na Moravě s Marií Gabrielou, roz. Wenzel Sternbachovou (1879–1967), s níž měl sedm dětí. Zemřel na následky automobilové nehody a pochován byl ve Starém Jičíně.

L: OSN 7, s. 446, 28, s. 268; RSN 2, s. 108; BL 1, s. 244–245; Lišková, s. 49; P. Mašek, Modrá krev, 1999, s. 68; týž, Zámecká knihovna Nemyšl. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 13, 1997, s. 83–88; týž, Šlechtické rody v zemích Koruny české od roku 1620, 1 (A–M), 2008, s. 177–178.

P: SOA Třeboň, rodinný archiv D. ze S., Nemyšl; Archiv NM Praha, fond Deymová Marie.

Miloš Hořejš