DITL Augustin 13.6.1905-29.5.1985

Z Personal
Augustin DITL
Narození 13.6.1905
Místo narození Josefov (Jaroměř)
Úmrtí 29.5.1985
Místo úmrtí Praha
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik

DITL, Augustin, * 13. 6. 1905 Josefov (Jaroměř), † 29. 5. 1985 Praha, odborník sdělovací techniky

Po maturitě na gymnáziu v Praze (1923) absolvoval 1928 na Přírodovědecké fakultě UK matematiku a fyziku a získal titul RNDr. Během studia začal pracovat ve Vojenských telegrafních dílnách, prvním vědeckovýzkumném pracovišti svého druhu v ČSR. Věnoval se vývoji vojenské bezdrátové telekomunikační techniky. Výsledky výzkumu předložil v doktorské disertační práci. Od 1953 působil ve Výzkumném ústavu pro sdělovací techniku A. S. Popova (VÚST, založen 1952). 1957 obhájil titul CSc. 1960–72 byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu spojů. 1973–81 spolupracoval s Československou televizí a 1982–83 se vrátil jako pracující důchodce do VÚST. Zajímal se o základní teoretické otázky směrových spojů na velmi krátkých elektromagnetických vlnách, o frekvenční, impulsové a pulsní kódové modulace a související širokopásmový přenos signálu. Učinil dva objevy a formuloval k nim příslušné zákonitosti. V 50. letech přednášel techniku směrových spojů a způsobů modulace nosné vlny na ČVUT v Praze a na Technické univerzitě ve východoněmeckém Ilmenau. Kromě učebních skript publikoval tři velká díla, která byla přeložena do němčiny. V českých, německých a dalších odborných časopisech publikoval více než sto odborných článků a referátů. Získal několik domácích i zahraničních patentů a řadu uznání za vědeckou práci.

D: Hysterese železa při vysoké frekvenci, in: Časopis československých matematiků a fyziků 58, 1928, s. 332–345; Soustavy s modulovanou nosnou vlnou, 1960 (2. vyd. 1961); Směrové reléové spoje, 1961; Kódová modulace, 1963; Poznámka ke kvantizačnímu hluku v soustavách s impulsově kódovou modulací, in: Slaboproudý obzor 24, 1963, s. 435–438; Nelineární zkreslení přenášeného signálu v soustavě s kmitočtovou modulací, in: tamtéž 45, 1984, č. 6, s. 259–262.

L: Odešel RNDr. A. D., CSc., in: Slaboproudý obzor 46, 1985, č. 8, s. 403.

P: Archiv NTM Praha, soupis prací A. D. publikovaných před 1962.

Ladislav Mergl