DIVIŠ Julius 20.9.1858-23.2.1936

Z Personal
Julius DIVIŠ
Narození 20.9.1858
Místo narození Kladno
Úmrtí 23.2.1936
Místo úmrtí Příbram
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik
27- Hutník nebo metalurg
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 235-236

DIVIŠ, Julius, * 20. 9. 1858 Kladno, † 23. 2. 1936 Příbram, báňský odborník

Vystudoval reálku a českou techniku v Praze, poté báňskou akademii v Příbrami (pozdější Vysoká škola báňská, VŠB), kde byl žákem mj. Františka Pošepného. Po jednoroční vojenské službě u 1. ženijního pluku v Praze nastoupil v září 1883 ke stavebnímu a strojnímu odboru státního báňského ředitelství v Příbrami, později se na řadu let stal jeho vedoucím. Za D. vedení bylo v příbramském revíru Březové Hory postaveno nové těžní zařízení na dolech Marie a Prokop, modernizováno čerpání vody, rozšířena továrna na výrobu drátěných těžních lan o stroje jeho vlastní konstrukce. Po úmrtí prvního českého popřevratového přednosty státních dolů v Příbrami Aloise Zdráhala byl D. 1920 jmenován jeho nástupcem, v dubnu 1923 pak zproštěn funkce. Na popud ministerstva veřejných prací 1923–24 sepsal syntézu o geologii, báňské historii a tehdejším stavu báňské činnosti Státní doly na stříbro a olovo v Příbrami (1926). Současně jako externí docent důlního strojnictví přednášel na VŠB v Příbrami. 1924 odešel do výslužby, poté žil v Příbrami.

Badatelsky se zabýval báňským strojnictvím, vodním hospodářstvím a důlními otřesy, o nichž psal do rakouských, francouzských a českých odborných časopisů (Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, Montanistische Rundschau, Annales des Mines, Revue universelle des mines, Hornické a hutnické listy, Hornický věstník). Nejvíce se zaměřil na problémy vertikální dopravy, závažné pro provozy v březohorském revíru, kde v D. době těžba dosáhla hloubek 1 000–1 200 m. S tím souvisel i výzkum fyzikálních a mechanických vlastností ocelových a železných drátů. Tématu se týkala např. D. přednáška o těžních lanech 1903 na Mezinárodním sjezdu pro hornické a hutnické strojnictví v Liège v Belgii, jejíž českou verzi publikoval v Hornických a hutnických listech 1905. Obdržel hodnost ministerského rady, 1922 na VŠB čestný doktorát báňských věd (Dr. mont. h. c.). Stal se členem Masarykovy akademie práce.

L: B. Heveroch, Dr. Ing. J. D., in: Hornický věstník 18, 1936, č. 6, s. 139n.; K. Valta, Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku, 1936 (2. vyd.), passim; Město stříbra a slávy, 1966, s. 108.

Pavel Vlašímský