DOBRÝ Antonín 14.6.1857-26.12.1924

Z Personal
Antonín DOBRÝ
Narození 14.6.1857
Místo narození Pětikozly u Mladé Boleslavi
Úmrtí 26.12.1924
Místo úmrtí Mladá Boleslav
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik

DOBRÝ, Antonín, * 14. 6. 1857 Pětikozly u Mladé Boleslavi, † 26. 12. 1924 Mladá Boleslav, podnikatel ve strojírenství

Byl synem strojníka a zakladatele rodinné firmy v Dolním Cetně Antonína D. (1825–1894). Po studiích nastoupil do rodinného podniku, který v té době vyráběl především hospodářské nářadí a jednoduché zemědělské stroje (řezačky, brány, ruční mlátičky, kruhadla na řepu, secí stroje). 1883 se D. významně podílel na stavbě nového závodu s moderním strojním zařízením v Dolním Cetně. Kromě dosavadního sortimentu firma pronikla na domácí i zahraniční trhy zejména s ledkovačem Ideal. Po otcově smrti převzal D. její řízení. Od 1896 si spolu s bratrem Eduardem, kterého přizval k vedení podniku, pronajal strojnickou dílnu Ludvíka Bernarda v Mladé Boleslavi. 1897 ji přeměnil na filiálku, hlavní závod byl ponechán v Dolním Cetně.

Na počátku 1899 bratři podali společně žádost o povolení stavby hospodářské strojírny u Kosmonoské ulice, vedle areálu automobilky Laurin & Klement. Během několika měsíců byla vybudována slévárna, strojovna, truhlářská dílna, kovárna, zámečnická dílna, kotelna, natěračská dílna, leštírna a rozsáhlé skladiště. Od 1900 v nové továrně zahájili výrobu, která se kromě zemědělských strojů soustředila na vývoj a výrobu výbušných motorů. O dva roky později zakoupili patent na proslulé, původně francouzské motory Gnome, které konstruktéři firmy výrazně vylepšili. 1907 přistavěli nové dílny, strojírnu a lakovnu. 1909 přibyla další truhlářská dílna a nové skladovací prostory. 1910 došlo k další dostavbě továrny, zámečnická dílna byla rozšířena o montovnu motorů, postavena byla nová lakovna, pila, spájovna, skladiště a technické kanceláře. Neustálé rozšiřování výroby, včetně vývoje nového univerzálního traktoru (1912) a zakoupení patentu na naftový motor od vynálezce Kudlicze o rok později, si vyžádalo nové investice. Odbyt výrobků však zejména během krize 1911–12 poklesl. Majetek firmy byl akcionován a kapitálově zajištěn pražskou Agrární bankou. 1914 se konala ustavující valná hromada nové akciové společnosti Rolnická strojírna a slévárna dříve Ant. Dobrý v Mladé Boleslavi, s akciovým kapitálem 790 000 korun, která byla zapsána do obchodního rejstříku. D. byl zvolen členem správní rady a zároveň jmenován ředitelem podniku. Díky rozsáhlým vojenským zakázkám podnik slušně prosperoval i během první světové války, nemusel sahat ani k většímu propouštění zaměstnanců. D. zásluhy se však nesetkaly s oprávněnou odezvou, naopak jeho členství ve správní radě bylo zpochybněno, problémy měl i s Agrární bankou, od 1917 se schůzí účastnil jen jako zpravodaj s úkolem informovat o prodeji, stavu zaměstnanců a dalších okolnostech činnosti podniku, nikoliv jako řádný člen s hlasovacím právem. Tehdy již trpěl zdravotními potížemi. Většinu svých akcií dal proto přepsat na děti – čtyři syny a dceru. Přes dílčí problémy se podnik po válce úspěšně rozvíjel. Výrobní program tvořily benzinové, naftové i plynové motory, parní lokomobily, mlátičky, lisy na slámu, žentoury, stroje na řezanku a další produkty. Rozvoj výroby podpořila i stavba nové truhlárny a kotelny 1919. V továrně o rozloze více než 21 ha tehdy pracovalo přes sto dělníků. Obchodní politiku podporovaly vlastní prodejny v Praze, Táboře, Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Brně, Bratislavě i Košicích a řada obchodních zástupců v Čechách, na Moravě i v sousedních zemích. Od 1923 měl podnik koncesi také na výrobu a opravu parních kotlů. V následujícím roce se D. zdravotní stav zhoršil a s příspěvkem od správní rady (12 000 Kč ročně) byl poslán na odpočinek.

L: Historie a současnost podnikání na Mladoboleslavsku, 2001; J. Procházka, Akciová společnost Rolnická strojírna a slévárna dříve A. Dobrý v Mladé Boleslavi, in: Almanach VII. sjezdu československých inženýrů a architektů r. 1927 v Mladé Boleslavi, 1927; Akciová společnost Rolnická strojírna a slévárna, dříve A. D., Mladá Boleslav, in: Mladá Boleslav, Lysá nad Labem, Nové Benátky, 1941.

P: SOA Praha – SOkA Mladá Boleslav, fond Rolnická strojírna a slévárna A. D.; Archiv Škoda Auto Mladá Boleslav, fond Rolnická strojírna a slévárna A. D.

Luděk Beneš