DOKOUPIL Antonín 7.6.1887-22.12.1961

Z Personal
Antonín DOKOUPIL
Narození 7.6.1887
Místo narození Suchonice u Olomouce
Úmrtí 22.12.1961
Místo úmrtí Brno
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 277-278

DOKOUPIL, Antonín, * 7. 6. 1887 Suchonice u Olomouce, † 22. 12. 1961 Brno, pedagog, spisovatel, editor

Byl synem čtvrtláníka. Studoval 1898–1906 v Kroměříži na arcibiskupském a na německém státním gymnáziu, kde maturoval, a 1906–13 češtinu a němčinu na pražské filozofické fakultě. Po jednoroční vojenské službě učil oba předměty na gymnáziu v Prostějově. V srpnu 1914 narukoval. V rakousko-uherské armádě sloužil jako nadporučík 3. pluku tyrolských císařských myslivců. 1915 se v hornorakouském Lambachu oženil se Štěpánkou Havlíčkovou, jejich manželství zůstalo bezdětné (od 1925 vychovávali osiřelou dceru D. bratra). 1917 byl zajat v Majo na italské frontě. 1918 vstoupil do československé legie v Itálii, kde byl zařazen jako praporčík do 34. pěšího pluku. 1919 se vrátil do vlasti a sloužil na Slovensku (mj. Stará Ďala [dnes Hurbanovo], Nitra). Z československé armády vystoupil v hodnosti majora 1920. Po léčení v Karlových Varech začal učit v Prostějově. 1923 odešel do Brna na českou státní reálku v Husovicích. 1941 byl jako legionář penzionován.

V Prostějově D. krátce učil J. Wolkera na nižším gymnáziu (1913–14). Radil mu v životních i v literárních záležitostech. Dopisovali si a jejich vztah přerostl v přátelství: Wolker D. připsal hru Nejvyšší oběť, D. spolu s jinými ovlivnil Wolkerův ideový přerod (1921–22), koncipoval jeho smuteční oznámení, mluvil nad rakví. Byl editorem prvního výboru z Wolkerovy poezie (Čtení z Jiřího Wolkera, 1925), vedl obsáhlou korespondenci s jeho matkou Zdenou a přispěl k napsání knihy Jiří Wolker ve vzpomínkách své matky (1937).

D., autor dramatických, prozaických a básnických prací, které nejprve publikoval časopisecky (od 1910 přispíval do Lumíru, po první světové válce mj. do Varu, Rudého práva, Literárních rozhledů, Časopisu pro moderní filologii a do Tvorby), později vydával knižně pod pseudonymem A. Kavoň, používal většinou autostylizaci. Patřil ke generaci poznamenané prožitým válečným utrpením a k umělcům outsiderům. Vedle lyrického zanícení zpodobňoval bez iluzí, ironicky a nakonec vyloženě satiricky vesnické mamonářství, existenční bídu inteligence, militarismus a klerikalismus. K nejzdařilejším patřily hry Klid a Nausikaa. Psal též hesla z české, německé a italské literatury do Kočího Malého slovníku naučného.

Vstoupil do strany sociálně demokratické (1920) a komunistické, od 1921 byl výraznou postavou prostějovské odbočky KSČ a podílel se na jejích kulturních akcích. V Brně spoluorganizoval mj. skupinu Mezinárodní dělnické pomoci.

D: výběr: dramata: Mamon. Charakteristikon z moravské vesnice, 1912; Klid. Dramatická studie z pathologie dneška, 1916 (pseud. A. Kavoň); Kocourkov. Všem lidem dobré vůle pro zasmání, 1920 (pseud. A. Kavoň); Náš Mikuláš. Revoluční scéna, 1922 (pseud. A. Kavoň); Nausikaa. Tragedie v pěti jednáních, 1935; ostatní práce: Ze zápisků zběhových. Verše, 1918 (pseud. A. Kavoň); Moje mladá léta. Povídky, 1929; Pohádka o smutném rytíři a horské říčce. Rapsodie, 1931.

L: LČL 1, s. 574 (se soupisem díla a literatury); J. Springer, Co dala Haná české literatuře, 1947, s. 23; Z. Wolkerová, Jiří Wolker ve vzpomínkách své matky, 1951, s. 107–111; P. Blažíček, Z korespondence Jiřího Wolkra s A. D., in: Česká literatura 6, 1958, s. 211–231 [dopisy z období 1916–23]; J. Kunc, Kdy zemřeli…?, 1962, s. 42; Z. Trochová (ed.), Jiří Wolker. Dopisy, 1984, s. 740 (rejstřík); Týnecké listy, 2007, č. 6, s. 6; M. Dokoupilová, „…já věřím a doufám vždy v lepší budoucnost!“ Korespondence A. D. se Zdenou Wolkerovou, in: Střední Morava 24, 2007, s. 99–115 (kde další literatura); LČL 4/2, s. 1638, 1641 (J. Wolker); A. D. (http://www.encyklopedie.brna.cz/).

P: ZA Opava, pracoviště Olomouc, rodná matrika římskokatolické fary Tršice, sv. IV, inv. č. 8 258, sign. VB XI 4, fol. 252; Muzeum Prostějovska Prostějov, sbírka Literární památky, podskupina Jiří Wolker, korespondence přijatá, skupiny KP a ZW (dopisy A. D. Jiřímu a Zdeně Wolkerovým, 1914–30), DF a D/V (výstřižky a časopisy s články A. D.); MZM Brno, oddělení dějin literatury, korespondence psaná Z. Wolkerovou A. D.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Miroslava Novotná, Gustav Novotný