DOLEŽAL Jan 22.12.1923-22.3.1981

Z Personal
Jan DOLEŽAL
Narození 22.12.1923
Místo narození Chotěboř
Úmrtí 22.3.1981
Místo úmrtí Praha
Povolání 3- Chemik nebo alchymista

DOLEŽAL, Jan, * 22. 12. 1923 Chotěboř, † 22. 3. 1981 Praha, analytický chemik

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu (PřF) UK (1945–48), kde byl žákem J. Heyrovského a zejména R. Tomíčka. Záhy po studiích se stal asistentem a s katedrou analytické chemie PřF UK, vedené J. Zýkou a později V. Sukem, pak spojil celý profesní život. Jeho první odborné práce se týkaly stanovení organických sloučenin v ledové kyselině octové (s použitím odměrného roztoku bromu). Habilitoval se 1956, o rok později obhájil disertační práci, zaměřenou na užití aminokyselin v polarografické analýze. V polovině 60. let přednášel polarografii na univerzitě v Santiagu de Chile, studijně pobýval také v Norsku. 1966 získal titul DrSc., 1968 byl jmenován profesorem UK.

Věnoval se polarografii (pod vlivem J. Heyrovského), v níž se soustředil na elektroanalytické metody, na rozbor rud (mj. mědi) a dalších nerostných surovin. Napsal několik monografií, zejména Rozklady základních anorganických surovin (1966) a Polarografickou analýzu nerostných surovin (1977), které vyšly i v cizojazyčných překladech. Významné bylo i jeho působení konzultanta v chemickém průmyslu.

D: Základy kvalitativní semimikroanalysy (s V. Simonem), 1951; Návody ke cvičením z analytické chemie pro pokročilé (člen kolektivu), 1953; Chemické rozbory nerostných surovin. Sešit 10, Odebírání a rozklady vzorků nerostných surovin (s J. Švastou a Z. Šulckem), 1955; Polarometrická titrace (s J. Zýkou), 1961; Kvalitativní semimikroanalysa (s V. Simonem), 1962; Analytická chemie kvalitativní (s V. V. a V. S. Pavelkovými), 1963 (skriptum); Metodika chemické analýsy: Základní operace, 1966 (skriptum); Rozklady základních anorganických surovin (s P. Povondrou a Z. Šulckem), 1966, též anglicky (Decomposition Techniques in Inorganic Analysis), London 1968; Elektroanalytické metody (s J. Ševčíkem a K. Štulíkem), 1973 (skriptum); Polarografická analýza nerostných surovin (s J. Musilem), 1977, rusky (Poljarografičeskij analiz miněralnogo syrja) Moskva 1980; Chemická analýza kvalitativní (s V. Simonem), 1978 (skriptum).

L: nekrology: Chemické listy 75, 1981, s. 1118n. (J. Zýka); Vesmír 20, 1981, č. 7, s. 219; Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 154n.; ČBS, s. 113; Tomeš 1, s. 246; F. Čech a kol., Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy 1920–1980, 1981, s. 119; R. Kalvoda, Hrst vzpomínek na pana profesora Heyrovského a jeho polarografii, in: Chemické listy 103, 2009, s. 883.

Jiří Martínek