DOMINICUS a S. Cruce frater 1650-?

Z Personal
DOMINICUS a Cruce S., frater
Narození 1650
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
88- Umělecký řemeslník
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 306

DOMINICUS a S. Cruce, frater (též DOMINIC F., F. DOMINICUS a S. Cruce, DOMINICUS Pistorius, F. DOMS), * 1. pol. 17. století, † ?, laický člen řádu dominikánů v Praze, příležitostný mědirytec

Od 60. let 17. století spolupracoval zejména s pražskou Tiskárnou arcibiskupskou a Tiskárnou jezuitskou. Vyryl několik barokních frontispisů, jejichž kreslíři jsou vesměs neznámí. Některé rytiny byly signovány F. Dominicus a S. Cruce O. Praed. del. et scul. Podle současných znalostí lze za prvotinu označit vstupní alegorickou rytinu v Quatuor maximae seu Philosophiae christianae axiomata od Giovanniho Battisty Manniho (1669). Jednou z posledních ilustrací se stal frontispis se sv. Tomášem Akvinským pro kázání Modesta a S. Joanne Evangelista Sol sub nube seu Velata sanctitas a. Thomae Aquinatis (1694). Prokop Toman bezdůvodně rozpojil D. kompaktní tvorbu mezi dvě stejnojmenné osoby a jedné z nich připsal ještě rytinu brněnské veduty z 1692.

L: Thieme – Becker 9, s. 416; Toman 1, s. 170; BOS 3, s. 573; Voit, s. 217.

Petr Voit