DONNER Ludvík 24.6.1914-17.2.1987

Z Personal
Ludvík DONNER
Narození 24.6.1914
Místo narození Baden (Rakousko)
Úmrtí 17.2.1987
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 313

DONNER, Ludvík, * 24. 6. 1914 Baden (Rakousko), † 17. 2. 1987 Praha, lékař-internista, hematolog, pedagog

Po promoci na české Lékařské fakultě UK nastoupil 1939 na II. interní kliniku UK v Praze, kde se stal vedoucím hematologického oddělení. V průběhu druhé světové války tam založil Ústřednu dárců krve a realizoval průkopnickou koncepci spojení transfuzní služby a klinické hematologie. Po osvobození byl pověřen vybudováním moderního hematologického oddělení. 1947 se habilitoval a následující rok odcestoval jako stipendista Světové zdravotnické organizace na půlroční pobyt do USA a Kanady. Po návratu pokračoval v pedagogické a vědecké práci na II. interní klinice. 1958 získal titul CSc., 1966 DrSc. Řádným profesorem vnitřního lékařství byl jmenován 1968. Publikoval více než 260 odborných prací a 7 monografií. Vědecky se zabýval především klinickou hematologií a problematikou trombolýzy u infarktů. Pracoval jako člen Československé hematologické společnosti a zahraničních hematologických společností.

D: Hematologie: Učební text pro vyšší zdravotnické školy, 1953; Pathofysiologické základy antikoagulační léčby, 1957; Útlumy kostní dřeně, 1966; Propedeutika vědecké práce v medicíně, 1979; Základy laboratorní diagnostiky poruch primární hemostázy, koagulace a fibrinolysy, 1981; Klinická hematologie, 1985.

L: Tomeš 1, s. 248; nekrology: P. Klener, in: Vnitřní lékařství 33, 1987, č. 4, s. 411n.; F. Boudík, in: ČLČ 126, 1987, s. 512.

David Tomíček