DOOMS Jan Gaspar 6.3.1597-1675

Z Personal
Jan Gaspar DOOMS
Narození 6.3.1597
Místo narození Antverpy (Belgie)
Úmrtí 1675
Místo úmrtí Praha
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 313-314

DOOMS, Jan Gaspar, * 6. 3. 1597 Antverpy (Belgie), † 1675 Praha, kreslíř, mědirytec

Pocházel snad z rodiny antverpského malíře Gaspara D. Asi už 1620 se usadil v Praze, kde 1651 získal se svým synem měšťanské právo na Novém Městě. Po příchodu do Čech nalezl jen minimální konkurenci, a stal se tak známým a vyhledávaným rytcem kvalitních portrétů a figurálních námětů, které nalézáme už v pražských tiscích 20. let 17. století. Prvotinou mohl být portrét císaře, signovaný Gaspar Dooms sculp. Pragae, pro Explanatio huius picturae auferibilitatem Ferdinandi II.… od Michala Pěčky z Radostic (1621). Patrně podle vlastních předloh vznikl cyklus jedenácti portrétů českých světců pro spis Koruna česká, to jest Pěkné a nábožné modlitby od Jana Ignáce Dlouhoveského z Dlouhé Vsi (1673). Rytec D. pracoval také dle předloh Karla Škréty. Pravděpodobně nejstarším dokladem této spolupráce se stala polemická knížka Jana Jindřicha Proškovského Dioikésis hoc est Moderamen differentiarum juris communis (1664) se vstupním obrazem autora. K nejzdařilejším počinům této umělecké dvojice lze zařadit svatovojtěšský cyklus 37 mědirytů pro knihu Matěje Benedikta Boleluckého z Hradiště Rosa Boemica sive Vita sancti Woytiechi (1668). D. se osvědčil též jako kreslíř, jehož předlohy realizoval Gerhardt de Groos, např. portrét autora Tomáše Pešiny z Čechorodu v díle Phosphorus septicornis (1673).

Z D. signatury „sculpsit Kuttenbergae Gaspar Dooms“, která byla otištěna na titulním frontispisu některých exemplářů Zprávy o velikém triumfu ku poctivosti s. Františka Xaveria od Francisca Natolia (1658), lze soudit, že nějaký čas D. trávil také v Kutné Hoře. S ní udržoval kontakty už dříve, kupříkladu jako rytec frontispisu s kutnohorským chrámem sv. Barbory. Frontispis podle předlohy dosud neznámého kreslíře Gregora Rolleho byl signován G. Dooms sculptor Pragae 1638 a byl součástí publikace Předrahý poklad pokladnice Českého království, to jest Přemilá … s. Barbora (1670).

L: S. a Z. Kokoškovi, Matěje Benedikta Boleluckého Rosa Boemica, in: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví (ed. Z. Pokorná – M. Svatoš), 1992, s. 89n.; M. Lazarová – M. Lukas, Praha. Obraz města v 16. a 17. století. Soupis grafických pohledů 1, 2002, s. 102n.; Thieme – Becker 9, s. 462; Toman 1, s. 171; V. Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie, 2001, s. 525; Voit, s. 218; A. Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon 1, 1906 (reprint Amsterdam 1974), s. 415.

Petr Voit