DOSKOČIL Jaromír 1.8.1921-24.6.1990

Z Personal
Jaromír DOSKOČIL
Narození 1.8.1921
Místo narození Praha
Úmrtí 24.6.1990
Místo úmrtí Strakonice
Povolání 7- Zoolog
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 321

DOSKOČIL, Jaromír, * 1. 8. 1921 Praha, † 24. 6. 1990 Strakonice, pedagog, entomolog

Maturoval 1940 na libeňském gymnáziu. Za německé okupace byl totálně nasazen v ČKD Praha. Entomologii se začal věnovat už na střední škole. 1943 se stal členem České společnosti entomologické a začal provádět průzkumy české entomofauny. Zprvu D. zaujali především motýli (Lepidoptera), ale věnoval pozornost i ostatnímu hmyzu. Sběry prováděl v okolí Prahy, v létě zajížděl do jižních Čech, zejména na Soběslavská blata. 1945 se zapsal na Přírodovědeckou fakultu UK (PřF UK) ke studiu učitelského směru (přírodopis a chemie). Obhájil disertační práci z entomologie, poté vykonal rigorózum ze zoologie a chemie. Na škole zůstal jako aspirant prof. J. Komárka a prof. K. Weniga, stal se asistentem v oddělení živočišné fyziologie a později entomologie, kde 1959 dokončil kandidaturu věd obhajobou práce o diapauze některých motýlů. 1964 se habilitoval na PřF UK studií o ekologii dvoukřídlých (Diptera) na obdělávaných polních plochách a byl jmenován docentem entomologie. Na fakultě přednášel obecnou i systematickou entomologii a ekologii hmyzu. 1963–73 a 1976–81 vykonával funkci proděkana. Působil dále v poradních sborech ministerstva školství, předsedal celostátní komisi expertů pro biologii a chemii a oborové radě pro systematickou biologii. Stal se členem vědecké rady Krkonošského národního parku a pracoval v redakční radě sborníku Opera Corcontica. 1980 byl jmenován profesorem entomologie Přírodovědecké fakulty UK. Jako jeden z mála v Československu bádal o dýchání hmyzu v umělé atmosféře, později se věnoval obecně entomologickým otázkám, např. růstu, vývoji a diapauze hmyzu, ekologickým studiím hmyzu na brambořištích a jiných obdělávaných plochách a v lučních porostech. Studoval též faunistiku a systematiku čeledí dvoukřídlých (Diptera). U ovádů (Tabanidae, Dip.) se zabýval denními cykly, rytmy a vývojem pohlavních žláz. D. se soustředil na ekologii. Přispěl k řešení otázky ochrany životního prostředí i boje proti skupinám škodlivého hmyzu. Byl autorem nebo spoluautorem několika knižních publikací a více než 30 vědeckých studií a editorem i autorem několika kapitol 5. dílu Klíče zvířeny ČSSR. Dvoukřídlí (1977).

D: Příspěvek k poznání diapauzy hmyzu I. Vliv délky osvětlení na vznik diapauzy, 1954; Příspěvek k poznání diapauzy hmyzu II. Vliv délky osvětlení na vznik diapauzy vajíček, 1957; Entomofauna louky (svaz Arrhenatherion eletioris) a její vývoj, 1962 (s K. Hůrkou); Dvoukřídlí (skupina Acalyptrata) Rychlebských hor, 1962; Studium denních a sezónních cyklů čeledi Tabanidae – Diptera (1970); Dvoukřídlí (Acalyptrata, Diptera) Pančické louky v Krkonoších, 1973; Vývoj, současný stav a perspektivy ekologie hmyzu v ČSSR, 1976; bibliografie D. prací in: O. Smetana, Entomologická bibliografie ČSR 1951–1960, 1969, s. 22, 39–40, 136, 156, 286; R. Rozkošný, Bibliography of Diptera in Czechoslovakia 1758–1965, 1971, s. 55–56; týž, Czechoslovak Dipterological Literature 1966–1975, in: Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis 18, 1977, č. 6.

L: J. Kramář, 60 let prof. RNDr. J. D., CSc., in: Živa 30, 1982, č. 2, s. 60 až 61; týž, Sixtieth birthday of Professor RNDr. J. D., CSc., in: Acta Entomologica Bohemoslovaca 81, 1984, s. 158–160 (s bibliografií); ČBS, s. 115; Koleška, 34, s. 54; L. Skala, Naši předchůdci. Biografický slovník českého zemědělství a venkova 1, 1993, s. 84; Tomeš 1, s. 249.

Zdeněk Koleška