DOSTÁL Josef 6.5.1891-13.4.1945

Z Personal
Josef DOSTÁL
Narození 6.5.1891
Místo narození Tučín u Přerova
Úmrtí 13.4.1945
Místo úmrtí Lipsko (Německo)
Povolání 45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 328

DOSTÁL, Josef, * 6. 5. 1891 Tučín u Přerova, † 13. 4. 1945 Lipsko (Německo), důstojník

Studoval 1902–06 nižší gymnázium v Přerově, 1909 maturoval na přerovské vyšší hospodářské škole a 1912 absolvoval na hospodářském oddělení univerzity v Halle. Poté nastoupil prezenční službu v rakousko-uherské armádě jako jednoroční dobrovolník u 13. zeměbraneckého pluku v Olomouci. Začal pak studovat zemědělské inženýrství na České vysoké škole technické v Praze, ale po vypuknutí války odjel v říjnu 1914 na ruskou frontu. V květnu 1915 padl do ruského zajetí. Účastnil se zajatecké samosprávy a v únoru 1916 byl zařazen do rezervy 1. československého střeleckého pluku, 8. 9. 1917 přidělen ke 2. záložnímu pluku. V září 1918 byl jmenován velitelem vozatajského oddílu a později velitelem hospodářské správy 2. jezdeckého pluku. Do Československa se vrátil v hodnosti kapitána 1920. Stal se vojákem z povolání a po absolvování Ústředního jezdeckého učiliště v Hranicích sloužil u 2. jezdeckého pluku v Olomouci. V září 1927 byl ustanoven zástupcem velitele pluku. Absolvoval řadu kursů, přednášel na velitelské škole v Praze. V létě 1930 se stal velitelem 4. jezdeckého pluku v Klatovech. 1932–33 navštěvoval kurs pro vyšší velitele v Praze. V říjnu 1935 převzal velení 1. jezdecké brigády a od listopadu 1936 do března 1939 zastával funkci přednosty I/2. oddělení Ministerstva národní obrany. 1937 byl jmenován brigádním generálem. V době okupace se zapojil do odbojové činnosti, podle svědectví generála A. Fišery zastupoval div. gen. B. Všetičku v ilegální organizaci Obrana národa. V dubnu 1943 byl zatčen, vězněn na Pankráci, v Terezíně a Drážďanech; v září 1944 odsouzen k trestu smrti a později popraven, podle jiného svědectví zastřelen při pokusu o útěk. 1947 byl povýšen do hodnosti divizního generála in memoriam.

S manželkou Miladou, roz. Cigánkovou (1904–1932), měl dceru Miladu. D. ostatky byly uloženy v rodinné hrobce v Brodku u Přerova. Rodný dům byl 1946 označen pamětní deskou.

L: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, 2005, s. 60; J. Fidler – V. Sluka, Encyklopedie branné moci republiky Československé 1920–1938, 2006, s. 179; Divizní generál in memoriam Ing. J. D., in: Vojenské rozhledy, 1996, č. 3, s. 160n.; anonym, Brig. generál ing. J. D., in: Zprávičky z Tučína, 16/2007, s. 14–15 (též na http://www.tucin.cz/file).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Martin Kučera