DOUŠA Josef 5.10.1876-17.4.1936

Z Personal
Josef DOUŠA
Narození 5.10.1876
Místo narození Bojiště u Kolína
Úmrtí 17.4.1936
Místo úmrtí Praha
Povolání 17- Veterinář
39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 349

DOUŠA, Josef, * 5. 10. 1876 Bojiště u Kolína, † 17. 4. 1936 Praha, zvěrolékař, organizátor veřejného zdravotnictví

Pocházel z chudé venkovské rodiny domkáře a tesaře a měl pět starších sourozenců. Studoval 1891–98 na reálném gymnáziu v Kolíně, kde maturoval. 1898–99 vykonal vojenskou službu v Litoměřicích, složil tam i důstojnickou zkoušku. 1899–1903 pokračoval ve studiích na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni, kde obdržel diplom. Titulem MVDr. byl promován v Brně až 1928. Předtím pracoval jako městský a krajinský zvěrolékař v Telči (1903–07). Po ročním působení na pražském místodržitelství odešel do Loun, kde se stal okresním zvěrolékařem (1908–24). Odtud přešel na místo vrchního zvěrolékaře veterinárního oddělení Zemského úřadu v Praze (1924–34) a oddělení rok samostatně vedl. 1934 začal působit na ministerstvu zemědělství, kde byl záhy jmenován přednostou státní veterinární správy, již krátce řídil až do smrti. Pod jeho vedením se rozvinuly nové metody tlumení TBC u skotu v celém státě a zvýšila se výroba očkovacích látek proti moru vepřů.

D: Veterinářská opatření ve vztahu k plánování v produkci živočišné v Československu, in: Zvěrolékařský obzor 28, 1935, č. 4, s. 73–79.

L: O. Bäumel, MVDr. J. D. přednostou veterinárního oddělení ministerstva zemědělství, in: Zvěrolékařský obzor 27, 1934, č. 12, s. 221–223; týž, MVDr. J. D., přednosta veterinárního oddělení ministerstva zemědělství mrtev, in: tamtéž 29, 1936, č. 9, s. 169–170.

P: SOA Praha, matrika narozených římskokatolického farního úřadu Nebovidy, i. č. 18, 1843–1898, fol. 107–108.

Jiří Šindlář, Gustav Novotný