DRÁPALÍK Antonín Bonaventura 15.3.1876-22.12.1931

Z Personal
Antonín Bonaventura DRÁPALÍK
Narození 15.3.1876
Místo narození Všeradov u Hlinska v Čechách
Úmrtí 22.12.1931
Místo úmrtí Praha-Královské Vinohrady
Povolání 48- Politický publicista

DRÁPALÍK, Antonín Bonaventura, * 15. 3. 1876 Všeradov u Hlinska v Čechách, † 22. 12. 1931 Praha-Královské Vinohrady, žurnalista, politik

Pocházel z rolnické rodiny. 1889–97 vystudoval gymnázium v Chrudimi a 1897–1901 klasickou filologii, bohemistiku a germanistiku na filozofické fakultě české univerzity v Praze. Po absolutoriu působil jako suplující profesor latiny, češtiny a němčiny na gymnáziích: 1903–05 v Brně, 1905–06 v Hradci Králové a 1906–08 na dívčím gymnáziu na Královských Vinohradech (Praha). 1908 učitelské kariéry zanechal a věnoval se novinářské činnosti převážně v katolickém tisku. Inklinoval ke konzervativnímu katolickému proudu. Od konce 90. let 19. století byl členem Sociálního odboru družstva Vlast, v němž působil také jako řečník, 1908 krátce pracoval jako sekretář ústředního výkonného výboru sjednocené Strany katolického lidu. 1908−09 byl redaktorem týdeníku Velká Praha; 1913−14 odpovědným redaktorem a 1921–30 redaktorem listu Čech. Zároveň se angažoval ve františkánském terciářském hnutí (redaktor časopisů Serafinské květy a Serafinský prapor). Souběžně redigoval časopis Věstník stráže bezpečnosti, po jeho zastavení (1931) založil a krátce řídil periodikum Veřejná bezpečnost. Vedle stovek novinových a časopiseckých článků napsal několik samostatných publikací.

D: Proč se organizujeme, 1909; K slavnosti svěcení pěti nových zvonů pro chrám Páně sv. Ludmily na Královských Vinohradech v neděli dne 20. září 1925, 1925; Návod k přiznání k dani důchodové pro duchovenstvo, 1928; Předpisy k úpravě platů duchovenských, 1928.

L: nekrolog in: Čech 28. 12. 1931, s. 4; P. Marek, The Party of the catholic people in Bohemia 1906-1910: A contribution to the History of Czech Political Catholicism, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Politologica 1, 2003, s. 73–82; M. Pehr a kol., Cestami křesťanské politiky. Bio grafický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích, 2007, s. 65.

P: Teologická fakulta UK Praha, Centrální katolická knihovna, rkp. V. Petera, Geniové Církve i vlasti.

Pavel Marek, Michal Pehr