DRAŽIC Jan II. z ?1180-17.8.1236

Z Personal
Jan II. z DRAŽIC
Narození asi 1180
Úmrtí 17.8.1236
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 368

z DRAŽIC, Jan II., * asi 1180 ?, † 17. 8. 1236, pražský biskup

Pocházel zřejmě z rodu pánů z Dražic (podobně jako biskup Jan IV.), byl též spřízněn s rodem Buziců (páni z Valdeka). Od 1212 scholastik pražské kapituly (byl mistrem svobodných umění, snad z Paříže), biskupem byl zvolen 1227 v Římě delegáty pražské kapituly poté, co tam zemřel biskup Budivoj. Pravděpodobně založil kapitulu u sv. Jiljí na Starém Městě pražském, byl znám jako příznivec klášterů v Teplé a Chotěšově; vedl několikaletý spor s břevnovským klášterem. Za jeho působení byl rovněž založen špitál u sv. Haštala, jehož první představenou se stala (sv.) Anežka Přemyslovna.

Pohřben byl snad ve svatovítském chrámu. Jeho nástupcem se stal další ze scholastiků, Bernard z rodu Kaplířů ze Sulevic.

L: SČF, s. 229–230 (kde další literatura; s datem úmrtí 1. 9.); J. Kettner, Dějiny pražské arcidiecéze v datech, 1993, s. 152; M. M. Buben, Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, 2000, s. 130–131.

Zdeňka Hledíková