DRECHSLER Anton Viktor 26.10.1833-1.2.1908

Z Personal
Anton Viktor DRECHSLER
Narození 26.10.1833
Místo narození Andělská Hora u Bruntálu
Úmrtí 1.2.1908
Místo úmrtí Vídeň-Hietzing (Rakousko)
Povolání 23- Lesník nebo myslivec
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 374

DRECHSLER, Anton Viktor, * 26. 10. 1833 Andělská Hora u Bruntálu, † 1. 2. 1908 Vídeň-Hietzing (Rakousko), lesník

Byl synem hajného a později revírního lesního ve službách řádu německých rytířů, pro nějž D. pracoval po celý život. Vstoupil do lesnické praxe u otce v rodišti, na bruntálském lesním úřadě a ve Vrbně pod Pradědem. 1852 se v oboru vyučil. Začínal v Podlesí u Bruntálu a ve Vrbně, kde se mu věnoval nadlesní J. Micklitz. Na jeho popud si kvalifikaci zvýšil studiem na prestižní německé lesnické škole v Úsově (1857 až 1859) a složením vyšší státní zkoušky lesnické pro samostatné hospodáře (1860). Působil jako lesní geometr ve Svatém Hubertu u Karlovy Studánky, prováděl práce vedoucí k hospodářské úpravě lesů v polesích karlovickém a podleském, staral se o účetnictví svatohubertské lesní správy. 1861 byl jmenován nadlesním ve Frýdlantu nad Moravicí (dnes Břidličná). Oženil se 1862 v Karlově Studánce s Marií Riedlovou a spolu vychovali čtyři děti. 1883 byl přeložen do Holčovic (části Dlouhá Ves), kde získal jmenování lesmistrem (1892) a lesním radou řádu německých rytířů (1898). Do výslužby odešel 1902 a přesídlil do Hietzingu.

D. se podílel na pořádání lesnických výstav v Karlově Studánce (1857), Vídni (1866) a v Mödlingu (1868). Na konci 70. let spolupracoval na pokusech se státním výzkumným ústavem lesnickým. Přijal členství v Moravsko-slezském lesnickém spolku, v jehož časopisu otiskl několik článků, dále v Moravsko-slezském lesnickém školském spolku, Moravském spolku pro ochranu honby, Rakouském říšském lesnickém spolku a ve Spolku statkových úředníků. Zasloužil se i o vznik Zemědělsko-lesnického spolku ve Frýdlantu nad Moravicí. Obdržel zlatý záslužný kříž s korunou (1891), rytířský kříž řádu Františka Josefa (1901), čestnou medaili za věrnou službu (1898) a stříbrnou medaili Moravsko-slezské hospodářské společnosti (1891). Byl pohřben na hřbitově v Penzingu.

L: Hoch- und Deutschmeisterscher Rat Forstmeister A. D. †, in: Verhandlungen der Forstwirte von Mähren und Schlesien. Zeitschrift des mährisch-schlesischen Forstvereines und Organ der forstlichen Landesversuchsstelle für Mähren und Schlesien 59, 1908, s. 182–185; Heller 4, s. 26.

P: ZA Opava, rodná matrika římskokatolické fary Andělská Hora, Tom IV, 1810–1837, fol. 412.

Gustav Novotný